Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 03.07.2020 21:38:14 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Vážení priatelia,odporúčam všetkým chovateľom,sympatizantom,v prípade možnosti i laickej verejnosti,prečítať si Informačný spravodal č.2-2020,kde sa prezident SZCHPH,venuje aktuálnym problémom,priamo súvisiacim s budúcnosťou tohto športu.Napísané pravdivo,s citom oboznámiť,vyjadriť skutočnosť,zároveň neprovokatívne informovať a nepobudzovať proti poštovým holubárom laickú verejnosť,vedomosti ktorej sú k danej problematike neraz minimálne.Nebude to jednoduchá cesta,hlavne v dnešnom období-kto sleduje vývoj v posledných rokoch,vie,že v mnohom sa jedná skôr o rozvrat,ako o budovanie a udržiavanie tradičných hodnôt.Mnoho ľudí dnes žije z pozície tzv.ochranárskych združení a napriek všetkému a vynaloženým finančným prostriedkom,je výsledkom úpadok prírody.Už niekoľkokrát spomínaný pokles populácie spevavcov o polovicu,za posledných 30-40 rokov a ak sa tento trend nezastaví,zvyšok vyhynie počas jednej ľudskej generácie,je absolútne alarmujúci.A množíme sokola a jastraba...Február 2020,v zahraničnom hol.periodiku,veterinár Nanne Wolf píše-ešte nikdy predtým mi nebolo prinesených toľko,dravcami zranených holubov,ako v tomto roku.Včera to bolo sedem,napoly zjedených poštových holubov.Dravce odrazu vyrývajú kusy mäsa z hrudníka holuba.Prsný sval po zašití potrebuje veľmi dlhý čas,aby sa zahojil.Z väčšiny takto poranených už závodníci nebudú...Minulý týždeň sme sa zúčastnili na holubárskej svadbe v PL a samozrejme,holubári aj poľovníci, vždy pri posedeniach preberajú podobnú problematiku.Platí to čiastočne u mňa a i v niektorých najviac ohrozených lokalitách v PL,Nemecku,USA a pod.V týchto lokalitách sú už holuby iba volierované,tzv.chovné holubníky a všetky mláďatá sú vysielané na závodný holubník k spriaznenému chovateľovi,kamarátovi,kde nie je taký počet dravcov a tam sa s nimi závodí,prípadne do testovacích staníc.Situácia sa zhoršuje už aj v mestách,kde neboli,pretože na vežiach,komínoch bývalých tovární,stožiaroch,sa rozmiestňujú hniezdiská pre dravce.Bez toho,aby existovala nejaká dohoda s dotknutými,ktorým budú škodiť...Máme divnú formu demokracie,volíme avšak značne nás ovplyvňujú nevolení...Ďalšia forma tzv.holubárenia je,že mnohí museli z uvedených dôvodov skončiť,nechceli však úplné odlúčenie od holubov,tak holuby už nechovajú,avšak súťažia spôsobom,že kúpia každý rok povedzme 10 mláďat z chovných staníc a tie potom umiestnia do testovacej stanice.Sú to v mnohom zmeny vyložene vynútené,pokiaľ človek nechce porušovať zákon.A zákony by mali byť vytvárané tak,aby ľuďom pomáhali a nie aby likvidovali...Snaha o riešenie tejto situácie je zo strany vedenia SZCHPH,veľmi sympatická,bude potrebná zrejme i spolupráca v rámci FCI a dokumentácia zo strany chovateľskej verejnosti,veď už len krúžky a čípy zozbierané pod hniezdami dravcov,sú jasným dôkazom.A čo ochranári?Tým momentálny stav maximálne vyhovuje,tu je prvotná bariéra porozumenia...
Co na to naše presidium ?
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 28.07.2020 20:50:05 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Dostal se mě do rukou Informační zpravodaj Slovenských chovatelů, tak jsem si dovolil se skenovat obsah ohledně dravců. Je to v originále aby nedošlo k špatnému překladu.
Jak jsem se zmínil výše, že Slovenský President začal pracovat veřejně ve prospěch chovatelů.

Chovatelia poštových holubov a dravévtáky
V utorok 4. februára 2020 mi zavolal pán Jedinák z prešovského oddelenia televízie Markíza, či by som bol ochotný vyjadriť sa k postupu našich dvoch č/enov, ktorí bolí obvinení z pokusu o otravenie dravých vtákov. Chví/'u sme na túto tému rozprávali a nakoniec sme sa dohodli, že za mnou príde pán Marek Vnenčák a natočí rozhovor, v ktorom sa k danej téme vyjadrím. O štyridsať minút pán Vnenčák prišiel a natočili sme rozhovor. Nakoniec som sa spýtal, kedy sa to odvysiela, odpovedal mi, že to bude v televíznych novinách. Poznamenal som, že keby som to vedel, tak žiadne vyjadrenie neposkytnem, lebo to býva tak, že z rozhovoru sa vyberú dve-tri vety, ktoré sa budú vhodné do konceptu, či zamerania. Pravdu povediac, vysielanie v televizil, ktoré bolo až o dva týždne, som ani nevidel, lebo v tom termíne sme mali zasadnutie prezídia. Moj predpoklad bol správnty, nakolko sa z mojich vyjadrení do vysielania dostala jedna veta. Tá určite nemože charakterizovať všetko. ČO som povedal a už vobec nie vzťah chovatetov poštových holubov k dravým vtákom.
Každý z nás, ktorí chováme poštové holuby, sa s problémom dravých vtákov chtiac-nechtiac stretáva.
Často sa táto téma vzťahu dravých vtákova holubov prezentuje ako problém medzi chovate/'mi poštových holubova ochrancami dravých vtákov. Každý z nás má na túto tému vlastný názor. Dosť často veia záleží na uhle pohťadu. vzhťadom k tomu, že som sa k problému vyjadril na kameru a mám rád poštové holuby i celú prírodu, vrátane všetkých druhov vtákov, tak zverejňujem svoj pohťad na tento problém, ktorý v hrubých rysoch kopíruje moje spomenuté vyjadrenie pre televíziu.
Príroda okolo nás sa vyznačuje obrovskou rozmanitosťou, každý živý tvor má v nej svoje pevné miesto. Táto rozmanitosť umožňuje v prírode prežiť každému živočíšnemu i rastlinnému druhu. Akékol'vek narušenie rovnováhy vedie k velkým zmenám v ekosystéme. Na zmeny sú vel'mi citlivé potravné reťazce. V nich je stanovené, kto je komu potravou a na čom je svojím bytím závislý. Stačí, aby poklesol počet jedincov niektorého článku a zákonite musí poklesnúť početjedincov nasledujúceho článku. Vel'mi pekne je to vidieť na grafe vzťahu koristi a predátorov. SÚ to dve sínusoidy, ktoré ako keby sa.naháňali"
Od dieťaťa mám blízky vzťah k prírode a všetkému živému. Celý svoj život chodím do prírody a všímam si rastlin a živočichov, To nakoniec rozhodlo o mojom životnom zameraní. Prírodu pozorujem nie rok ani dva, je to už dobrých 60 rokov. Nedá sa porovnať to, ČO bolo v prírode pred šesťdesiatimi rokmi a ČO je dnes. Keď som sa vybral povedzme v roku 1961 v zime na Iyžiach k neďalekým lesom, často vybiehali krdle prepelíc, zajace, videi som krdle vtákov. V lete bolo plno hmyzu, ktorý bol potra- vou hmyzožravých vtákov. Teraz už na Iyžiach nechodím, nie preto, že nevládzem, ale aj pod Tatrami je málo snehu. Pri prechádzkach nestretávam takmer žiadne živočichy, Spišskú Maguru prechádzam do týždňa trikrát a snáď dva razy mi do cesty vbehol zajačik. Prečo je to tak? O to sme sa postarali my I'udia. Nemám právo a ani nechcem hl'adať vinníkov. O tomto stave sa maže presvedčiť každý, treba iba ísť a poobzerať sa v prírode okolo seba.
Na základe uvedených skutočností sa mažeme dostať aj ku vzťahu dravých vtákov a poštových holubov i ich majitel'om, chovatel'ov poštových holubov. To, že tieto dva druhy sú vo vzájomnom vzťahu ako predátor a korisť nikto popierať nernóže. Stačí sa pozrieť na stránke Wikipédie - jastrab krahulec a vidíte dravca nad poštovým holubom. Teda poštový holub ako potrava. Niet sa tomu ČO čudovať, veď inej koristi ako som uviedol, v prírode neustále ubúda. Nuž čo, niektoré dravé vtáky sa orientujúna poštové holuby a nie je ich málo. Nakoniec o tom svedčia aj údaje slovenských ochranárov (Ochrana dravcov na Slovensku). Po vyhubení populácie sysl'ov na Slovensku sa z našej prírody stratili sokoly rárohy, ktorých hlavnou zložkou potravy boli sysle. Po čase sa do našej prírody vrátili, ibaže sa potravne preorientovali a hlavnou zložkou ich potravy sa stali holuby (Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku).
Ktoré dravce sa najviac podiel'ajú na chytaní poštových holubov? Predovšetkým sú to sokoly- sťahovavý a rároh. Kolko ich je, neviem odpovedať, tak si pomóžem užvyššie spomínanými zdroj mi. Roky 2013 - 2018, sokol sťahovavý 160 - 200 párov, sokol rároh 35 - 52 párov. Podl'a údajov sú všetky lokality hniezdísk zmapované, zaznamenané sú aj lokality, kde hniezdili a už nehniezdia. Bez toho, aby som chcel s niekym polemizovať, tak sa mi udaj zdá nepresný. Z jediného dóvodu. Podl'a vyhlásení v televízii a podl'a zverejnených hniezdnych lokalít sokolov, by tam sokoly hniezdiť nemali.Vel.mi ma zarazil aj ich počet. Znova to nesedí s teritóriom jedného hniezdiaceho páru. Nebudem sa v tom šprtať, ale čosi tu nesedí. Pre úplnosť je potrebné povedať, že k nám prichádzajú zimovať i jedince zo severských populácií.
Podl'a zdroja - Ochrana dravcov na Slovensku, jastrabov velkých na Slovensku je 1200 až 1600 párov. Zimuje ich u nás 3500 až 5000. Krahulcov je 1500 až 2000 párov. Obidve populácie sú stabilné.
ČO je potravou týchto vtákov? O sokolovi rárohovi som sa už zmienil. U sokola sťahovavého 50 potravy, v dósledku poklesu biodiverzity a ubúdania koristi v prírode, tvoria holuby, predovšetkým poštové. Sokol sťahovavý je.králorn vzduchu" a poštové holuby sú jeho ideálnou korisťou. Neraz som videi, ako loviaca dvojica (pár) po rozohnaní křdla v priebehu 5 - 10 minút ulovila i tri-štyri holuby. Sokoly si nie vždy hneď korisť odnášajú.
Podl'a staršieho výskumu 41 ,2 ich potravy jastraba lesného tvorí úžitková zver, jarabice, bažanty, holub domáci, hrivnák a králik. Beriem to ako fakt, ako záver seriózneho výskumu. Ako som už uviedol, žijem pod Tatrami a Spišská Magura mi je druhým domovom. Jastraby tu žijú, ale jarabice či bažanty sú cel kom mínus, hrivnáky, zajace, králiky možno sem-tam. Takže predovšetkým holuby.
Krahulec, ktorý je podstatne menší (hlavne samček), najradšej chytá spevavce. V jeseni má potravy dost, pretože u nás sú to škorce, vrabce a iné vtáčatá. Na jar, keď hniezdi, tak hlavne samička sa s odvahou pustí do holubov, vie ich prekvapiť a ked'sa jej niekde začne dariť, takvie holuby zdecimovať. Boli aj takí sokoliari, čo mi tvrdili, že krahulec holuby neloví, možno to ešte nevideli, tak si aspoň móžu pozrieť zverejnenú fotografiu.
Kolko ulovia uvedené dravé vtáky poštových holubov na Slovensku? V prvom rade je potrebné povedať, že nie je to všade rovnako. Záleží na denzite (hustote populácie) a velkosti potravného teritória (revíru) dravca. Niektoré dravce lovia každý deň, niektoré každý druhý deň a záleží tiež od ročného obdobia alebo od stavu hniezdenia. Niekedy rodičia prinášajú mladým na hniezdo štyri úlovky za deň niekedy aj osem. Pójdem na to jednoduchšie, možno nie celkom presne. Spočítajme priemerné počty uvedených štyroch druhov dravých vtákov. Sokol rároh - 84 jedincov, sokol sťahovavý - 360 jedincov, jastrab velký - 2 800 jedincov, jastrab krahulec - 3 500 jedincovo Bez migrujúcich jedincov je to spolu 6 744 jedincovo Bez ohladu na výchovu mláďat či ročné obdobie, ak každý bude denne jesť, tak musia uloviť denne 6 744 kusov koristi a za rokjeto 2 milióny 461 tisíc kusov koristi. Kolko je z toho poštových holubov? Budem vychádzať z uvedených zdrojov. Sokol rároh 84 jedincov, 70 potravy tvoria poštové holuby, to by bolo ročne 21 462 domácich holubov. Sokol sťahovavý - 360 jedincov, 50 potravy sú domáce holuby, to by bolo ročne 65 700 holubov. Jastrab velký - 2 800 jedincov, ak budemvychádzať zo starých zdrojov, uloví ročne 209 tisíc domácich holubov. Krahulec - 3 500 jedincov (ako som napísal, holuby loví predsa len zriedkavejšle), nech sú to 2 v jeho potrave, tak je to 25 tisíc domácich holubov. Spolu to vychádza 321 tisíc domácich holubov. Pripúšťam, že maximálne polovica je mestských a okrasných holubov. Teda poštových holubov by to malo byť cca 160 tisíc kusov.
Ospravedlňujem sa za tento výpočet chovatel'om poštových holubov, ktorým iba okolo domu dravce pochytajú aj viac ako 100 holubov za rok. Uvedené číslo určite nie je nadsadené, pretože Slovenský zvaz chovatel'ov poštových holubov má 4 200 členov a priemerne každý z nich príde ročne o 40 holubov, ktoré pochytajú dravé vtáky. Mažeme sa pozrieť na celú vec aj cez peniaze. Ceny holubov sa dajú zistiť na dražbách, ktoré prebiehajú na internete, ale z nich nebudem vychádzať. Použijem snáď najnižšiu cenu, za ktorú sa predávajú priemerne kvalitné mláďatá, teda 30 €/kus. (pritom najnižšia cena poštového holuba je stanovená rozhodnutím Prezídia SZ CHPH na 40 EUR). Z uvedeného vyplýva, že chovatelia poštových holubov na Slovensku prispejú na potravu dravých vtákov sumou 4 milióny 800 tisíc EUR.
Pýtam sa teda, prečo každý chovatel' má prispievať takou vysokou sumou. Ktorá inštitúcia, organizácia, ktorá bojuje za ochranu dravých vtákov prispieva takou vysokou sumou. Kto z ochranárov, ktorí sa bijú do prs ako milujú dravé vtáky, vytiahne ročne z vlastnej peňaženky 500- eurovku a prispeje ňou na dravé vtáky?
V televíznom šote ma prekvapila myšlienka: n ••• cho- vatelia poštových holubov s tým musia počítať" ...
Chápem to tak, že my musíme počítať s tým, že naše vlastné poštové holuby, ktoré nás stoja nemalé peniaze sa majú akosi zákonite, beztrestne, bez nároku na náhra- du stať potravou dravých vtákov? Prinajmenšom zau- jímavý názor, ale v rozpore so zákonmi o vlastníckych právach. To vari v tejto spoločnosti rnóžern povedať susede, keď mój nový pol'ovnícky pes, ktorý si vyhrabal dieru popod plot a zadusil jej desať sliepok, že mala s tým počítať?
Takto to predsa nefunguje ani fungovať nernóže. Je predsa normálne, že ak medveď roztrhá družstevníkom ovce na salaši, tak im je za spósobenú škodu vyplatená náhrada. Ak včelárovi medveď porozbíja úle a spósobí škodu, škoda mu je uhradená. Tak to má byť. A tak by to malo byť a vyplácať by sa malo aj za straty na poštových holuboch. Počul som názor, že sa škoda nedá presne zistiť. Určite sa to dá zistiť a aj vypočítať cel kom presne, veď na hniezdach sokolov sú nastavené fotopasce. Žial', nie je stanovená inštitúcia, s ktorou by sa to malo riešiť.
Nie som zástancom jednorazových a násilných riešení. Nepovažujem za správne trávenie a zabíjanie dravých vtákov. Ja keďsom našiel jastraba v holubníku ako sedí na křrnidle a pochutnáva si na holubo- vi, tak som ho chytil a vypustil. Veď aj on je tiež súčasťou prírody, on zato nemóže, že jeho prirodzená špajza je prázdna. Mám určite záujem na tom, aby aj moje vnúčatá a pravnúčatá mohli pozorovať prekrásne zásnubné lety dravých vtákov. No zároveň som presvedčený, že na to, aby prežili, nestačí dať fotopasce okolo ich hniezd, či strážiť ich hniezda počas hniezdenia. Tieto vtáky potrebujú aj jesť, a to je vel'mi dóležitá cesta k ich záchrane. Treba presne povedat, kto čo urobil, aby si mohli tieto vtáky den ne uloviť korisť. Nestačí sa riadiť heslom: "My vás milujeme, ale jedlo si choďte ukradnúť k susedom, holubárom".

Slovenský zvaz chovatel'ov poštových holubov je pripravený o tejto záležitosti rokovať a hl'adať cesty a spósoby ako problém riešiť. Zároveň si nemyslíme, že naše holubníky by sa ma li stať krmelcami dravých vtákov. Čím dlhšie nebude ochota a záujem problém riešit, tým viac možno očekávat, že niektorí chovatelia stratia nervy a budú si svoj majetok chrániť aj nezákonným spósoborn. A to predsa nikto nechce a preto treba hl'adať riešenia.

RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHP


Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Novák Josef
Vloženo: 29.07.2020 23:12:14 (193.179.3.152 193.179.3.152)

Moc hezky a hlavně věcně napsaný článek. Snad i u nás se dočkáme nějaké reakce na dnešní velice špatnou situaci s dravci. Třeba se i nějaké kroky podnikají, ale je třeba informovat členy svazu. Nebo to necháme být? Dělat že se nic neděje a nechat iniciativu na lidech, kteří riskují problémy se zákonem? Je nutné domáhat se uhrazení škod způsobenými dravci, to je jediná cesta k lepším zítřkům. Pepa Novák
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 30.07.2020 06:07:03 (2a00:1028:96d0:6882:e567:b8b6:77d1:6263 dynamic-2a00-1028-96d0-6882-e567-b8b6-77d1-6263.ipv6.broadband.iol.cz)

Já jsem letos zažil doslova hororovou sezonu. "Díky" jestřábům jsem přišel o 21 vdovců a vdov. A k tomu z neustálých útoků znervoznělý závodní tým. Jen jsem pustil holoubata na prolety, tak to začalo znovu. Vracejí se mi na druhý den nebo i na třetí značně vystresovaná.
Co k tomu více dodávat?
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Mirek Ptáček
Vloženo: 30.07.2020 10:00:09 (80.250.25.107 80.250.25.107)

Zdravím všechny chovatele,
myslím, že kdo problémy (peklo) s dravci nezažil na "vlastní kůži", nepochopí tu beznaděj. Já si užil úžasnou závodní sezónu 2019, kdy mých 25 závodníků v přirozené metodě letělo s úspěšností 50% a holubi mi dělali skutečnou radost. Na závodech vždy minimální ztráty (do 5 ks za sezónu) a občas ztráta kolem holubníku (krahujec), ale pak to přišlo (jestřábi) a v období 7-9/2019 jsem přišel o více jak polovinu svého závodního týmu včetně nejlepších holubů. Byl to tak prudký zásah a tak silný pocit beznaděje, že jsem chtěl s chovem a závody PH skončit. viz.:

http://ptacekpigeonsteam.kh.cz/oxibD1qMSZyPTImdHlwem9iPTImej0xMjUmaWRwYXJlbnQ9MSZpZHBvbG96PTA-

Ale znáte to, když máte holubářství pod kůží, tak končit moc nejde a já doufal, že třeba na jaře bude situace lepší. A i když jsem udělal jistá opatření, teror ze strany dravců pokračuje, ztráty kolem holubníku jsou značné, závodní sezóna je pro mne podprůměrná a z dvaceti holoubat, které člověk kroužkuje vždy s naději do budoucnosti, mám polovinu. Mám takový nepříjemný pocit, že kalich hořkosti už přetekl..
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 30.07.2020 11:43:32 (188.75.162.9 9-162-75-188-xdsl.jon.cz)

Dořák Jaroslav:) Nezažil? Domnívám se to zažívá většina chovatelů. a to kdybi jsi měl holubník na místě jako mám já tak by ti zbylo možná 10 kusů možná ani to ne.(naproti vzrostlí les) Můžem si neustále stěžovat ale to je asi tak všechno.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 30.07.2020 21:09:12 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Na téma dravců už upozorňuji pomalu 10 let. Byl jsem, kolikrát zesměšňován v letošním roce nastal zlom mé trpělivosti. Rozhodl jsem se z důvodů výběru směru závodních trati, které vedou přes Orlické hory, Jeseníky a další místa s hnízdy Sokolů a Jestřábu ukončit závodění se starými holuby. Pokud mě zdraví dovolí budu lítat pouze s holoubaty a v Testovacích stanicích a možná v OS Třinec. Z jara když pouštím staré holuby přijdu o 10 až 15 kusů.“ U mne nelétají holuby od konce sezony starých až do konce Března dalšího roku „ V letošním roce mě zbylo na závody z 62 závodníku po první nácvik pouze 48 kusů a to 24 starších a 24 ročních. Zlom nastal u dvoj závodů, kde jsme letěli Chomutov a Jaroměř. Z Jaroměře mě nepřišli 3 roční kteří bodovali v předešlých závodech a jeden mě přilétl v takovém stavu, že jsem byl rád, že jsem ho zachránil. Farmáři naši OS prosazují tyto závody a sami vytratí spoustu holubů, stačí se podívat na množství nasazováni na začátku závodní sezony a na konec. Bohužel takový je život a jsem rád, že se našli konečně chovatelé, kteří zažívají stejný problém s dravci jako já. Pokud se nenajde někdo, kdo bude proti dravcům bojovat jako Slovenský president tak holubářčině bude brzy zvonit umíráček.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 06.04.2020 20:55:07 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Ano pánové, mohlo se to začít řešit, před 8 až 10 lety na zmíněném Bahenci. Tehdejší prezidium tam vyslalo 2 členy Ing. Kopřivu a V. Máchu. Když jsem měl informace od Sokolníků“ myšleno ti co se zabývají lovem drobné zvěře a bažantu“ že by bylo možné začít jednat v tomto směru, že ptáků zemědělské krajiny rapidně ubývá. Tak jsem dostal informaci, že tam jsou delegováni zmínění chovatelé. Zjistil jsem tel. na Ing Kopřivu a zavolal jsem mu. Jednal se mnou jak podřadným člověkem. I když jsem se mu snažil vysvětlit oč vlastně jde. Byl v tom problém, že jeden by musel z delegovaných odstoupit a takovou akci si nikdo nenechá ujít. Jak píše p Hnilička bylo to tak dohodnuto, že by se mělo kontrolovat hnízda čím se vlastně Sokoli živí. Tenkrát byl od Sokolníků návrh, že by se nemělo pokračovat dál v rozmísťováni budek na komíny kvůli ubýváni ptáku zemědělské krajiny. Byla také nabízena právnička, bohužel lak cnost naších zmíněných zástupců překvapila zmíněné Sokolníky. Jak jsem už kdysi psal, platí stále, nehas, co tě nepálí, platí pořád a další ať si poradí. Holandsko a Belgie mají jiné zástupce, jelikož tam mají holuby jako majetek, u nás je to bráno někdy jako škodná, a potrava pro dravce. Bohužel naši představeni by v tomto směru mohli hodně udělat, jelikož je poslancem holubář, jen by museli chtít. Ještě jsem holuby nepustil, jelikož jsem čekal na přílet divokých holubů, kousek od mého bydliště každý rok hnízdí 2 páry. Přilétli a já chtěl pustit, překvapení přišlo od jestřába, hned druhý den chytl jednoho. Dnes jsem viděl jednoho, krásně to začíná, ještě, že je ta karanténa.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Zdeněk Horák
Vloženo: 31.07.2020 18:20:28 (178.22.113.24 178.22.113.24)

Zítra letíme Eisenach, tak se zase sokoly přečíslené stavy v "NDR" a SZ Čechách zase pomějou na holubech Moravy střed a jih. Co si pak stěžujeme, když je jim tam sami servírujeme a nejen my, ale i Slováci. Nevím proč se tak všichni bojí závodů z jihu, když celý západní chovatelský svět odtud závodí!
Jo, komu není rady, tomu není pomoci a dobře nám tak!
Dřív se pořád hledělo na východ a po převratu zase jen na západ.
To nemluví o tom jaký je na západě "frekvenční a radiační smog", který v takové síle na jihu jistě není.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 31.07.2020 21:01:32 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Je pro informaci, Holanďané už hlasí útoky dravých ptáků.
Dravé útoky
Majitelé přepravních holubů v posledních letech zažili stále větší problémy s dravci. Aby byl problém opravdu jasný, vyvinuli jsme tuto stránku s přehledy. Díky dobře vyplněné databázi můžeme ostatním stranám objasnit, že nejde o incidenty!
Byl váš holub napaden dravým ptákem?
Zadejte polohu a další podrobnosti.
Nahlaste dravého ptáka

Níže vidíte mapu a seznam všech oznámení.
Chcete se dozvědět více podrobností o útocích na dravce?
Pokud se chcete dozvědět více tak stačí se podívat na Holandské stránky
Jak jsem se zmínil, když nebude mít dravec z jara u mne co chytit tak si najde dalšího obětního beránka. Jelikož jsem se rozhodl, že je krmit nebudu.
Jak je vidět, že když se chce něčeho dosáhnout tak se musí kolem toho něco popdniknout,
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Zdeněk Horák
Vloženo: 11.08.2020 06:25:01 (178.22.113.1 ip1.113.pripojeni.net)

Ohroženého sokola stěhovavého “ubytovává“ na svém komínu teplárna
ŠKO-ENERGO od roku 2015. Od té doby se stejný pár do nerezové boudy ve výšce 170 metrů pravidelně vrací hnízdit.

Ornitologové to s určitostí vědí od roku 2017, kdy se jim podařilo samičku identifikovat a při tom zjistili, že pochází z komína v saském Glauchau.

Letos se dravci do budky nastěhovali začátkem března a od té doby zahřívala samička vajíčka, ze kterých se potřetí za sebou vylíhla čtyřčata.

Na komíně teplárny se zatím do loňského roku narodilo 21 mláďat.

Sokoli loví z výšky menší ptáky a ve městech jsou středem jejich jídelníčku převážně holubi. Díky dobrému zraku je dravec schopen holuba zahlédnout až na vzdálenost několika kilometrů.

Zdroj: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/sokoli-komine-teplarny-mlada-boleslav-stream-primy-prenos.A200407_122706_praha-zpravy_rsr
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Bohuslav Sedlák
Vloženo: 17.08.2020 18:57:22 (2a00:1028:96d3:5ace:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96d3-5ace-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Zajímavý názor, dnes mně telefonicky informoval ornitolog od České Lípy. Nedaleko Č. L. v lese nalezl čip z mého holuba. Při telefonickém rozhovoru i ornitologové nesouhlasí s umísťováním hnízdišť pro dravce mimo jejich přirozená teritoria. I oni mají problém s rozsahem ochrany dravců a úbytkem ostatního ptactva. Ornitologové se diví, že se současným stavem (ztráta holubů doma , na závodech a tím vzniklé finanční škody) nic neděláme. Máme žádat kompenzace a omezení ochrany dravců. Dravce chrání a lobují i podle jejich názorů pseudoochranáři, placení v rámci jednotlivých grantů z EU a státních peněz. Je potřeba penězovod zastavit a je po aktivitách. Jsou ochotni naše požadavky podpořit. Jistě se najdou i další spolky.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 17.08.2020 21:54:39 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Pane Sedlák, možná běžným ornitologům se to jak píšete, nelíbí. Dal jsem si trochu práce a listoval v Ornitologickém spolku a našl jsem jejích periodikum AVIFAUNA, tam mají smícháno všechno možné dohromady. Ale o tom, že přemnožení dravci škodí přírodě ani slovo. Jak se říká kapříci si rybníček pod Ministerstvem zemědělství nevypustí. Dle mého názoru by se měla uskutečnit schůze v poslanecké sněmovně, jak navrhoval Tomáš Hanzel místopředseda poslanecké sněmovny. Pozvat tam Ministra ZM a také “ochránce “. Možná by se trochu hnuly ledy zamrzlé v České kotlině v tomto směru.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 18.08.2020 19:24:59 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Další zajímavost která je, v uvedeném periodiku AVIFAUNA. Je příspěvek o dravcích a fotky kde Jestřábi drží ulovené zajíce a ještě nějaké zvíře. Teď je to možno sledovat na Televizi Seznam, Myslivecké téma odchov divokých zajíců i s komentářem chovatele, který mluví o veškerém nebezpečí i o otravách ale o tom, že by zajíce likvidovali dravci včetně Jestřábu ani zmínka. Možná, že o tom mluvil, ale režie to tam nedala.

Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Bohumil Kvasnicova
Vloženo: 01.10.2020 17:31:58 (91.139.70.110 91-139-70-110.customers.tmcz.cz)


https://www.facebook.com/…74/

I takto se dá bránit svého svěřence.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Bohumil Kvasnica
Vloženo: 01.10.2020 17:34:23 (91.139.70.110 91-139-70-110.customers.tmcz.cz)Oprava

https://www.facebook.com/100024964935915/videos/159396561569174/
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Matuška
Vloženo: 02.10.2020 07:44:05 (85.93.188.248 ip-85-93-188-248.wscnet.cz)

Super metoda :-)) Ale v našich končinách bychom se velmi těžko zakopávali.
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Marek Hnilička
Vloženo: 02.10.2020 08:27:03 (213.226.205.14 205wadsl14.becolink.cz)

Chlapi, velmi zvažte co zde a i jinde píšete. Velký bratr vás vidí..... Víc nemohu neb jsem nusel podepsal mlčenlivost.....
Dravci řádí i u sousedů na Slovensku, tam začal pracovat i president.
Autor: Stanislav Matuška
Vloženo: 03.10.2020 08:26:45 (85.93.188.248 ip-85-93-188-248.wscnet.cz)

Jen pište klidně dál. Za názory nelze nikoho trestat. Nejhorší je, jak říkával můj, dnes již nežijící kamarád, pos... se v kině. A to je 100% pravda.

Vidíme, jak se svět řítí do záhuby, jak se vymyká z kloubů. Jaké nenormální jsou např. požadavky pro udělení filmového Oscara, kolik údajně existuje lidských pohlaví. Co všechno musíme používat při jízdě na kole, nebo naopak co nesmíme dělat při jízdě na kole atd., atd., atd.. Zákaz, příkaz, zákaz, příkaz !!!

Ochrana přírody jde také od zdi ke zdi. Nejdříve se všichni dravci stříleli, dnes je to po vraždě druhý nejhorší trestný čin. Každý vidí, kolik je pernatých dravců a kolik ostatního ptactva. Ale vyhrávají ti hlasití a to my s holubičími povahami nejsme.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.