Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Bohuslav Sedlák
Vloženo: 29.03.2018 11:16:53 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Na konci roku 2016 jsem upozorňoval některé členy prezidia na nepravdivé a zavádějící informace o výkladu stanov svazu a zákona o spolcích. Bylo dohodnuto požádat o právní stanovisko právníky svazu, kteří pro svaz zajišťovali registraci hlavního a pobočných spolků svazu. Přes tajemníka svazu ing. Hlaváčka jsem zaslal otázky, na které právníci svazu jasně odpověděli, že výklad členů prezidia je v rozporu se zákonem o spolcích. A z tohoto důvodu jsem žádal nového pana prezidenta a některé členy prezidia o uvedení celé problematiky do souladu se zákonem. Bylo mi sděleno, že se tím prezidium bude zabývat. Výsledkem bylo ústní sdělení, že prezidium mezi výkladem stanov, NOZ a ustanoveními o spolcích neshledalo porušování zákona.
Mimo jiné se jedná o tyto otázky:
-může místní spolek bez registrace právně existovat a svým jménem jednat?
-kde má místní spolek bez registrace oporu v zákoně a ve stanovách? Hlavní spolek pobočné spolky eviduje a má mít přehled o jejich registraci.
-může místní spolek bez registrace přijímat chovatele PH za členy ČMSCHPH?, je to právně v pořádku?
-je právně nezpochybnitelné zvolení členů místního spolku bez registrace za delegáty na konference vyšších orgánů s hlasem rozhodujícím?
Toto je část otázek, které jsem prezidiu zaslal a zároveň osobně předal panu prezidentovi, který mně potvrdil jejich převzetí včetně data předání. Na jednotlivé otázky jsem v dopise žádal jednoznačné, stručné a jednomyslné odpovědi. Pan prezident mi za prezidium obšírným dopisem odpověděl, ale moje inteligence na to asi nestačila, prostě jsem nic nepochopil, možná ani nemohl.
Můj kamarád, který odpověď prezidia na moje otázky četl, to komentoval slovy: „Bohouši, asi došlo na sekretariátu kdesi k omylu- paní sekretářka asi zaměnila dopisy nebo obálky a ty jsi tím pádem dostal úplně jiný dopis psaný asi úplně někomu jinému. Jinak si to neumím vysvětlit“.
O názoru prezidenta a prezidia na tyto otázky jsem se mimo jiné ústně dozvěděl:
„Místní spolky bez registrace a jimi přijímaní chovatelé za členy jsou v pořádku, protože uvnitř svazu nemusíme dodržovat zákon a pravidla si určujeme sami. Podle zákona se musíme chovat pouze vně svazu. Pokud konference svazu, zemská, oblastní nebo členská schůze MS něco většinou schválí, je to pro nižší orgány, pobočné spolky a pro všechny členy závazné i když je to v rozporu se zákonem. Řešit se to bude po nějakém průšvihu.“
V dopise z prezidia mi je navrženo řešit tyto připomínky legislativní iniciativou, abych si ověřil, jak snadno a rychle je možno nahradit nekvalitní práci některých liknavých funkcionářů.
Domnívám se, že v první řadě má mít legislativní iniciativu prezidium nebo ústřední revizní komise, má to jistě větší váhu. Oběma byl dopis zaslán a mají rovněž k dispozici zmiňované vyjádření právníků.
V této diskuzi se obracím na širší chovatelskou veřejnost, mezi kterou jsou jistě chovatelé s právním vzděláním nebo právním povědomím a dokáží mně vysvětlit, že můj názor je mylný nebo vysvětlí prezidiu, že je porušován zákon a to se v právním státě snad nesmí.
Pokud se chce někdo seznámit s mým dopisem, dopisem prezidia a vyjádřením právníků, aby mohl otázky kvalifikovaněji posoudit, stačí napsat na můj email: sedlak.vm@seznam.cz. Obratem mu vše pošlu. Věřím, že společně se dopracujeme k pravdě.

BS
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Beran Josef
Vloženo: 02.04.2018 08:04:02 (82.202.96.211 82.202.96.211)

Bohužel, členskou základnu mnohdy nezajímají právní aspekty kolem spolku hlavního a potažmo pobočných spolků(MS). Časem na tento nezájem mohou někteří jedinci doplatit a i třeba hlavní spolek, pokud nejsou všechny kroky v souladu s platnými zákony a stanovami. Pro hrubý náhled na fungování celé spolkové činnosti je na https://www.epravo.cz/top/clanky/pobocne-spolky-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-92463.html pojednání, které vychází z NOZ. Velmi mnoho je ponecháno na Stanovách hlavního spolku a od toho se odvíjí i podstatná část celé organizační, ale i vlastní zájmové činnosti. Obecně platí, že každý spolek, ale i pobočný spolek musí mít IČ, je zapsán ve veřejném rejstříku a má téměř všechny povinnosti, jako jiná právnická osoba (s.r.o. či a.s.), včetně předkládání výkazů o hospodaření v každém roce a to i pokud je hospodářký výsledek nula, příslušnému krajskému soudu. který je zveřejňuje.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Němeček
Vloženo: 02.04.2018 11:47:09 (109.164.68.178 109.164.68.178)

Pane Beran,to snad nemyslíte vážně,předkládat výkaz hospodaření v každém roce !!!!! Vždt´ MSSCHPH není schopen toto předložit ani po své konferenci, v zápise(je napsáno- v příloze,je tam ho...!),ani po urgenci u pí.Bortlové a p.předsedy Randjaka!!!!Myslím,že by to mělo zajímat ne jen mně,ale i ostatní členy(asi 1800)MSSCHPH. Tož asi tak!!
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Beran Josef
Vloženo: 02.04.2018 14:30:22 (82.202.96.211 82.202.96.211)

Bohužel tak to "vymysleli" naši zákonodárci, ne já. Na hlášení je i příslušný formulář. Je to jedna z povinností každého subjektu, který má IČ. Bohužel NOZ připravil zájmovou činnost a nejen chovatelů PH, o radost svobodně se sdružovat, bavit se svým koníčkem, ale zejména statutárním zástupcům i možnosti postihů. Je jen otázkou, jak rychle se státní správa zaměří na kontroly a nebo zda nějakého osvíceného poslance napadne prosadit zásadní změny na úroveň, před účinností NOZ. Uvidíme, možná že odpovědní fukcionáři to mají promyšlené a třeba již někde existuje nějý návrh na novelizaci NOZ a nebo výjimky pro Spolky. Ale spíše se obávám, že to půjde stejnou cestou, jako EET, kdy bude sice bouře ve sklenici vody, něco se oddálí, ale záměr všude nasadit "Velkého bratra", zvítězí. Ale to je jen můj osobní názor.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 03.04.2018 08:57:20 (2a00:1028:96cd:70ea:ec11:d445:55dd:3e31 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-ec11-d445-55dd-3e31.ipv6.broadband.iol.cz)

Pobočné spolky, tedy i místní jsou od daně a podání daňového přiznání osvobozeny ze zákona. Nevím proč pletete chovatelskou veřejnost. Nesmějí však vyvíjet žádnou podnikatelskou činnost a mít příjem například z reklam, pronájmů a pod.
Proto se můžeme vrátit k úvodnímu článku. Asi je důležitější, zda přijetí chovatele do ČMSCHPH spolkem bez registrace /spolkem, který právně neexistuje, nemůže mít funkcionáře, předsedu a pod./ je právně nezpochybnitelné. Chovatel se po několika letech může dozvědět, že členem žádného spolku není. Na to by mohla být od prezidia jednoduchá odpověď. Podle stanov, jednacího řádu a příslušného, příslušných § NOZ řádným členem je. Na tuto a další jednoduché otázky prezidium stručně a jasně neodpovědělo už vice jak rok. Podle stanov je k výkladu oprávněno pouze prezidium.
BS
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Beran Josef
Vloženo: 03.04.2018 18:34:30 (82.202.96.211 82.202.96.211)

Je dobré si uvědomit rozdíl mezi daňovým přiznáním a roční účetní uzávěrkou pro příslušný Krajský soud(KS). Pokud spolek neprovádí výdělečnou činnost a provádí pouze předmět své hlavní činnosti-vis Stanovy, nemusí být ani registrován na Finančním úřadě. Mnohdy, ale iniciativně FÚ požaduje doložit činnost. Roční účetní uzávěrka se překládá příslušnému KS. Každý spolek musí vést nějaké účetní záznamy a to v souladu se zákonem o účetnictví. Už jenom platba kroužků, případné členské příspěvky, úhrada závodní sezóny atd. musí být vedeny, i když hospodaření skončí nulou. Jen tolik na vysvětlenou, nerad bych vám dělal vykladače zákonů, jen uvádím možná úskalí, s kterými jsem se v praxi setkal. Přeji všem holubářům, aby se dařily odchovy, dravci si dali dovolenou a závody proběhly k úplné spokojenosti.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 03.04.2018 20:03:56 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Pane Beran, bingo. Je dost dalších problému než, jen to uváděné.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Luděk Hruška
Vloženo: 05.04.2018 22:39:25 (77.236.199.55 host-77-236-199-55.edera.cz)

Zdravím chovatele a funkcionáře CHPH.
Jsem členem výboru Místního spolku bez registrace (takových je nás většina). Mohl by mě kdokoli znalý poradit, jak máme do Svazu CHPH přijmout platně (v souladu se Stanovami a Občanským zákoníkem) nového člena?
Děkuji.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 06.04.2018 09:56:42 (2a00:1028:96c7:acda:b458:102:68aa:16aa dynamic-2a00-1028-96c7-acda-b458-0102-68aa-16aa.ipv6.broadband.iol.cz)

Radit nechci, jen vyslovit svůj názor: NIJAK.
Co nebo kdo neexistuje nemůže činit žádné, tedy ani de facto ani de jure, kroky.
Pro pomaleji přemýšlející: těch kroků je dosti a mezi další závažné znamená: ani navrhovat do vyšších org. jednotek a tedy ani volit. Pokud jste tak učinili, je povinností tyto kroky zpětně anulovat! Atd., atd.
Z naší dřívější, tedy do jisté doby zábavné činnosti se stává, a nedávejme vinu jen někomu jinému, ale také sami sobě, činnost nezábavná, chaotická.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Němeček Zd.
Vloženo: 08.04.2018 11:33:32 (109.164.68.178 109.164.68.178)

Chci veřejně poděkovat p.předsedovi MSSCHPH ING.Randjakovi za zprávu o hospodaření MSS v roce 2017,kterou mi zaslal na Email. Tato měla být přílohou Zápisu Jarní konference. Děkuji.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 08.04.2018 12:03:48 (2a00:1028:96cd:70ea:b147:e3ac:a02b:72b8 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-b147-e3ac-a02b-72b8.ipv6.broadband.iol.cz)

Pro lepší pochopení tady odcituji stanovisko právníků, kteří pro náš Svaz zajišťovali registraci hlavního a pobočných spolků v rejstříku spolků. Na moje otázky odpověděli tajemníkovi svazu ing. Hlaváčkovi, který mně je přeposlal. Svaz a prezidium má odpovědi na otázky od prosince 2016 k dispozici.

Otázka- je právně nezpochybnitelné přijetí člena místním spolkem bez registrace v rejstříku spolků?
Odpověď právníků- pokud není místní spolek zapsán (registrován), soud ho neeviduje v rejstříku spolků. Člen by musel být členem Svazu nebo jiného pobočného spolku.

Otázka- je právně nezpochybnitelné zvolení funkcionářů místního spolku bez registrace v rejstříku spolků?
Odpověď právníků- jelikož takový místní spolek neexistuje, nemůže mít ani orgány, ani funkcionáře.

Celou korespondenci k těmto a dalším otázkám jsem poslal jednotlivě všem členům prezidia a revizní komise, aby se mohli v klidu s celým obsahem seznámit. Věřím, že rozumní členové prezídia zajistí rychlé zjednání uvedení problému do souladu s NOZ. Ti liknaví funkcionáři, jak je nazývá pan prezident, asi ne. Pokud to do souladu se zákonem neuvedeme, vědomě souhlasíte s porušováním zákona.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 10.04.2018 21:09:25 (2a00:1028:96c7:acda:edfc:dcc5:767:67a6 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-edfc-dcc5-0767-67a6.ipv6.broadband.iol.cz)

Závodní řád par. 3. Zasazovací středisko:

"Vydaný souhlas k hostování je platný jen pro příslušnou závodní sezónu. Hostování MS není povoleno."

Sleduje a kontroluje to někdo? Viz. vydané souřadnice OS a MS pro sezonu 2018.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 11.04.2018 08:45:17 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Souřadnice, byly vydány v roce 2011. Je tam hodně chovatelů kteří už delší dobu závodí v holubářském nebi.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 21.04.2018 08:33:52 (2a00:1028:96cd:70ea:a16a:d255:6957:23d9 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-a16a-d255-6957-23d9.ipv6.broadband.iol.cz)

Liknavých funkcionářů, jak říká pan prezident bude asi více.Oficiální odpověď na otázky(může právně existovat MS bez registrace, může MS bez registrace přijímat chovatele za členy ČMSCHPH),není žádná. Přítel Adamík odpověděl jasně, přesně a srozumitelně. Oficiálně se však k výkladu stanov a řádů může vyjadřovat pouze prezidium. A to mlčí. Co na to URK, její členové také obdrželi korespondenci k tomuto tématu. Víte kolik je registrovaných pobočných spolků v ČMSCHPH? Jeden chovatel mi napsal, že Honza Filipi má návrh na úpravu stanov připravený. Kde je, neměl by jít do diskuze. Stihne se to do celosvazové konference. Do tří předešlých se to nestihlo.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 21.04.2018 10:42:16 (2a00:1028:96c7:acda:2023:248:2bbb:5357 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-2023-0248-2bbb-5357.ipv6.broadband.iol.cz)

Tak to má jako každý čas do srpna kdy to musí projít MS (ZO), dále OS a potom přes zemský ŘV (i když ten nemá právní subjektivitu, tudíž je snad de jure bezprizorný, ale to by musel v případě sporu posoudit snad soud, i když si myslím, že soud by to vrátil právě kvůli právní (ne)subjektivitě navrhovateli) ATD. ATD. Jinak by to mělo být nejpozději v Prezidiu smeteno ze stolu.
Nebo jsme vymysleli jiný postup o kterém asi nikdo neví? Nebo jen já nevím? V tom případě prosím o odkaz a já si ho už najdu.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.