Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Bohuslav Sedlák
Vloženo: 29.03.2018 11:16:53 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Na konci roku 2016 jsem upozorňoval některé členy prezidia na nepravdivé a zavádějící informace o výkladu stanov svazu a zákona o spolcích. Bylo dohodnuto požádat o právní stanovisko právníky svazu, kteří pro svaz zajišťovali registraci hlavního a pobočných spolků svazu. Přes tajemníka svazu ing. Hlaváčka jsem zaslal otázky, na které právníci svazu jasně odpověděli, že výklad členů prezidia je v rozporu se zákonem o spolcích. A z tohoto důvodu jsem žádal nového pana prezidenta a některé členy prezidia o uvedení celé problematiky do souladu se zákonem. Bylo mi sděleno, že se tím prezidium bude zabývat. Výsledkem bylo ústní sdělení, že prezidium mezi výkladem stanov, NOZ a ustanoveními o spolcích neshledalo porušování zákona.
Mimo jiné se jedná o tyto otázky:
-může místní spolek bez registrace právně existovat a svým jménem jednat?
-kde má místní spolek bez registrace oporu v zákoně a ve stanovách? Hlavní spolek pobočné spolky eviduje a má mít přehled o jejich registraci.
-může místní spolek bez registrace přijímat chovatele PH za členy ČMSCHPH?, je to právně v pořádku?
-je právně nezpochybnitelné zvolení členů místního spolku bez registrace za delegáty na konference vyšších orgánů s hlasem rozhodujícím?
Toto je část otázek, které jsem prezidiu zaslal a zároveň osobně předal panu prezidentovi, který mně potvrdil jejich převzetí včetně data předání. Na jednotlivé otázky jsem v dopise žádal jednoznačné, stručné a jednomyslné odpovědi. Pan prezident mi za prezidium obšírným dopisem odpověděl, ale moje inteligence na to asi nestačila, prostě jsem nic nepochopil, možná ani nemohl.
Můj kamarád, který odpověď prezidia na moje otázky četl, to komentoval slovy: „Bohouši, asi došlo na sekretariátu kdesi k omylu- paní sekretářka asi zaměnila dopisy nebo obálky a ty jsi tím pádem dostal úplně jiný dopis psaný asi úplně někomu jinému. Jinak si to neumím vysvětlit“.
O názoru prezidenta a prezidia na tyto otázky jsem se mimo jiné ústně dozvěděl:
„Místní spolky bez registrace a jimi přijímaní chovatelé za členy jsou v pořádku, protože uvnitř svazu nemusíme dodržovat zákon a pravidla si určujeme sami. Podle zákona se musíme chovat pouze vně svazu. Pokud konference svazu, zemská, oblastní nebo členská schůze MS něco většinou schválí, je to pro nižší orgány, pobočné spolky a pro všechny členy závazné i když je to v rozporu se zákonem. Řešit se to bude po nějakém průšvihu.“
V dopise z prezidia mi je navrženo řešit tyto připomínky legislativní iniciativou, abych si ověřil, jak snadno a rychle je možno nahradit nekvalitní práci některých liknavých funkcionářů.
Domnívám se, že v první řadě má mít legislativní iniciativu prezidium nebo ústřední revizní komise, má to jistě větší váhu. Oběma byl dopis zaslán a mají rovněž k dispozici zmiňované vyjádření právníků.
V této diskuzi se obracím na širší chovatelskou veřejnost, mezi kterou jsou jistě chovatelé s právním vzděláním nebo právním povědomím a dokáží mně vysvětlit, že můj názor je mylný nebo vysvětlí prezidiu, že je porušován zákon a to se v právním státě snad nesmí.
Pokud se chce někdo seznámit s mým dopisem, dopisem prezidia a vyjádřením právníků, aby mohl otázky kvalifikovaněji posoudit, stačí napsat na můj email: sedlak.vm@seznam.cz. Obratem mu vše pošlu. Věřím, že společně se dopracujeme k pravdě.

BS
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Beran Josef
Vloženo: 02.04.2018 08:04:02 (82.202.96.211 82.202.96.211)

Bohužel, členskou základnu mnohdy nezajímají právní aspekty kolem spolku hlavního a potažmo pobočných spolků(MS). Časem na tento nezájem mohou někteří jedinci doplatit a i třeba hlavní spolek, pokud nejsou všechny kroky v souladu s platnými zákony a stanovami. Pro hrubý náhled na fungování celé spolkové činnosti je na https://www.epravo.cz/top/clanky/pobocne-spolky-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-92463.html pojednání, které vychází z NOZ. Velmi mnoho je ponecháno na Stanovách hlavního spolku a od toho se odvíjí i podstatná část celé organizační, ale i vlastní zájmové činnosti. Obecně platí, že každý spolek, ale i pobočný spolek musí mít IČ, je zapsán ve veřejném rejstříku a má téměř všechny povinnosti, jako jiná právnická osoba (s.r.o. či a.s.), včetně předkládání výkazů o hospodaření v každém roce a to i pokud je hospodářký výsledek nula, příslušnému krajskému soudu. který je zveřejňuje.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Němeček
Vloženo: 02.04.2018 11:47:09 (109.164.68.178 109.164.68.178)

Pane Beran,to snad nemyslíte vážně,předkládat výkaz hospodaření v každém roce !!!!! Vždt´ MSSCHPH není schopen toto předložit ani po své konferenci, v zápise(je napsáno- v příloze,je tam ho...!),ani po urgenci u pí.Bortlové a p.předsedy Randjaka!!!!Myslím,že by to mělo zajímat ne jen mně,ale i ostatní členy(asi 1800)MSSCHPH. Tož asi tak!!
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Beran Josef
Vloženo: 02.04.2018 14:30:22 (82.202.96.211 82.202.96.211)

Bohužel tak to "vymysleli" naši zákonodárci, ne já. Na hlášení je i příslušný formulář. Je to jedna z povinností každého subjektu, který má IČ. Bohužel NOZ připravil zájmovou činnost a nejen chovatelů PH, o radost svobodně se sdružovat, bavit se svým koníčkem, ale zejména statutárním zástupcům i možnosti postihů. Je jen otázkou, jak rychle se státní správa zaměří na kontroly a nebo zda nějakého osvíceného poslance napadne prosadit zásadní změny na úroveň, před účinností NOZ. Uvidíme, možná že odpovědní fukcionáři to mají promyšlené a třeba již někde existuje nějý návrh na novelizaci NOZ a nebo výjimky pro Spolky. Ale spíše se obávám, že to půjde stejnou cestou, jako EET, kdy bude sice bouře ve sklenici vody, něco se oddálí, ale záměr všude nasadit "Velkého bratra", zvítězí. Ale to je jen můj osobní názor.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 03.04.2018 08:57:20 (2a00:1028:96cd:70ea:ec11:d445:55dd:3e31 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-ec11-d445-55dd-3e31.ipv6.broadband.iol.cz)

Pobočné spolky, tedy i místní jsou od daně a podání daňového přiznání osvobozeny ze zákona. Nevím proč pletete chovatelskou veřejnost. Nesmějí však vyvíjet žádnou podnikatelskou činnost a mít příjem například z reklam, pronájmů a pod.
Proto se můžeme vrátit k úvodnímu článku. Asi je důležitější, zda přijetí chovatele do ČMSCHPH spolkem bez registrace /spolkem, který právně neexistuje, nemůže mít funkcionáře, předsedu a pod./ je právně nezpochybnitelné. Chovatel se po několika letech může dozvědět, že členem žádného spolku není. Na to by mohla být od prezidia jednoduchá odpověď. Podle stanov, jednacího řádu a příslušného, příslušných § NOZ řádným členem je. Na tuto a další jednoduché otázky prezidium stručně a jasně neodpovědělo už vice jak rok. Podle stanov je k výkladu oprávněno pouze prezidium.
BS
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Beran Josef
Vloženo: 03.04.2018 18:34:30 (82.202.96.211 82.202.96.211)

Je dobré si uvědomit rozdíl mezi daňovým přiznáním a roční účetní uzávěrkou pro příslušný Krajský soud(KS). Pokud spolek neprovádí výdělečnou činnost a provádí pouze předmět své hlavní činnosti-vis Stanovy, nemusí být ani registrován na Finančním úřadě. Mnohdy, ale iniciativně FÚ požaduje doložit činnost. Roční účetní uzávěrka se překládá příslušnému KS. Každý spolek musí vést nějaké účetní záznamy a to v souladu se zákonem o účetnictví. Už jenom platba kroužků, případné členské příspěvky, úhrada závodní sezóny atd. musí být vedeny, i když hospodaření skončí nulou. Jen tolik na vysvětlenou, nerad bych vám dělal vykladače zákonů, jen uvádím možná úskalí, s kterými jsem se v praxi setkal. Přeji všem holubářům, aby se dařily odchovy, dravci si dali dovolenou a závody proběhly k úplné spokojenosti.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 03.04.2018 20:03:56 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Pane Beran, bingo. Je dost dalších problému než, jen to uváděné.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Luděk Hruška
Vloženo: 05.04.2018 22:39:25 (77.236.199.55 host-77-236-199-55.edera.cz)

Zdravím chovatele a funkcionáře CHPH.
Jsem členem výboru Místního spolku bez registrace (takových je nás většina). Mohl by mě kdokoli znalý poradit, jak máme do Svazu CHPH přijmout platně (v souladu se Stanovami a Občanským zákoníkem) nového člena?
Děkuji.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 06.04.2018 09:56:42 (2a00:1028:96c7:acda:b458:102:68aa:16aa dynamic-2a00-1028-96c7-acda-b458-0102-68aa-16aa.ipv6.broadband.iol.cz)

Radit nechci, jen vyslovit svůj názor: NIJAK.
Co nebo kdo neexistuje nemůže činit žádné, tedy ani de facto ani de jure, kroky.
Pro pomaleji přemýšlející: těch kroků je dosti a mezi další závažné znamená: ani navrhovat do vyšších org. jednotek a tedy ani volit. Pokud jste tak učinili, je povinností tyto kroky zpětně anulovat! Atd., atd.
Z naší dřívější, tedy do jisté doby zábavné činnosti se stává, a nedávejme vinu jen někomu jinému, ale také sami sobě, činnost nezábavná, chaotická.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Němeček Zd.
Vloženo: 08.04.2018 11:33:32 (109.164.68.178 109.164.68.178)

Chci veřejně poděkovat p.předsedovi MSSCHPH ING.Randjakovi za zprávu o hospodaření MSS v roce 2017,kterou mi zaslal na Email. Tato měla být přílohou Zápisu Jarní konference. Děkuji.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 08.04.2018 12:03:48 (2a00:1028:96cd:70ea:b147:e3ac:a02b:72b8 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-b147-e3ac-a02b-72b8.ipv6.broadband.iol.cz)

Pro lepší pochopení tady odcituji stanovisko právníků, kteří pro náš Svaz zajišťovali registraci hlavního a pobočných spolků v rejstříku spolků. Na moje otázky odpověděli tajemníkovi svazu ing. Hlaváčkovi, který mně je přeposlal. Svaz a prezidium má odpovědi na otázky od prosince 2016 k dispozici.

Otázka- je právně nezpochybnitelné přijetí člena místním spolkem bez registrace v rejstříku spolků?
Odpověď právníků- pokud není místní spolek zapsán (registrován), soud ho neeviduje v rejstříku spolků. Člen by musel být členem Svazu nebo jiného pobočného spolku.

Otázka- je právně nezpochybnitelné zvolení funkcionářů místního spolku bez registrace v rejstříku spolků?
Odpověď právníků- jelikož takový místní spolek neexistuje, nemůže mít ani orgány, ani funkcionáře.

Celou korespondenci k těmto a dalším otázkám jsem poslal jednotlivě všem členům prezidia a revizní komise, aby se mohli v klidu s celým obsahem seznámit. Věřím, že rozumní členové prezídia zajistí rychlé zjednání uvedení problému do souladu s NOZ. Ti liknaví funkcionáři, jak je nazývá pan prezident, asi ne. Pokud to do souladu se zákonem neuvedeme, vědomě souhlasíte s porušováním zákona.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 10.04.2018 21:09:25 (2a00:1028:96c7:acda:edfc:dcc5:767:67a6 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-edfc-dcc5-0767-67a6.ipv6.broadband.iol.cz)

Závodní řád par. 3. Zasazovací středisko:

"Vydaný souhlas k hostování je platný jen pro příslušnou závodní sezónu. Hostování MS není povoleno."

Sleduje a kontroluje to někdo? Viz. vydané souřadnice OS a MS pro sezonu 2018.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 11.04.2018 08:45:17 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Souřadnice, byly vydány v roce 2011. Je tam hodně chovatelů kteří už delší dobu závodí v holubářském nebi.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 21.04.2018 08:33:52 (2a00:1028:96cd:70ea:a16a:d255:6957:23d9 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-a16a-d255-6957-23d9.ipv6.broadband.iol.cz)

Liknavých funkcionářů, jak říká pan prezident bude asi více.Oficiální odpověď na otázky(může právně existovat MS bez registrace, může MS bez registrace přijímat chovatele za členy ČMSCHPH),není žádná. Přítel Adamík odpověděl jasně, přesně a srozumitelně. Oficiálně se však k výkladu stanov a řádů může vyjadřovat pouze prezidium. A to mlčí. Co na to URK, její členové také obdrželi korespondenci k tomuto tématu. Víte kolik je registrovaných pobočných spolků v ČMSCHPH? Jeden chovatel mi napsal, že Honza Filipi má návrh na úpravu stanov připravený. Kde je, neměl by jít do diskuze. Stihne se to do celosvazové konference. Do tří předešlých se to nestihlo.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 21.04.2018 10:42:16 (2a00:1028:96c7:acda:2023:248:2bbb:5357 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-2023-0248-2bbb-5357.ipv6.broadband.iol.cz)

Tak to má jako každý čas do srpna kdy to musí projít MS (ZO), dále OS a potom přes zemský ŘV (i když ten nemá právní subjektivitu, tudíž je snad de jure bezprizorný, ale to by musel v případě sporu posoudit snad soud, i když si myslím, že soud by to vrátil právě kvůli právní (ne)subjektivitě navrhovateli) ATD. ATD. Jinak by to mělo být nejpozději v Prezidiu smeteno ze stolu.
Nebo jsme vymysleli jiný postup o kterém asi nikdo neví? Nebo jen já nevím? V tom případě prosím o odkaz a já si ho už najdu.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Vilém Černý
Vloženo: 29.04.2018 22:25:42 (62.84.149.11 62.84.149.11)

Návrat k původnímu - pan B.Sedlák 29.03.2018, konec příspěvku zní ..."společně se dostaneme k pravdě" !
Pravda je to s čím souhlasí většina. Když z tohoto prohlášení vyjdeme chovatelská veřejnost pravdu nemá - rozhodli za ni delegáti MS, OS a dalších vyšších stupňů zástupců nižších stupňů, jenž delegovali zástupce pro vyšší stupně .Avšak, jsou-li ustanovení Stanov, Závodního řádu a Disciplinárního řádu v rozporu s občanskými ustanoveními, platí občanské řády i pro neřády . Jenže "Neřádů" je hodně, takže řády nestačí řešit chování neřádů a nastává stav jenž nyní zažíváme - pravda neřádů se stává řádem pro řízení řádně zvolených orgánů legislativních orgánů našeho společenství nebo společenstva ?! Mně z toho vyplývá to, že problémů je tolik, že původní problémy přednesené např. panem B. Sedlákem jsou tak "staré", že je třeba řešit problémy "nové" a tak se hrne hromada problémů až se stroj zadře a přijde se nato, že pravidelné prohlídky stroje, servisní údržba a generální opravy se neprovedly a tudíž hledání pravdy skončilo. Děkuji za pozornost
Vilém (snad se tak podepsat mohu, když už o mě víte)
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 01.05.2018 10:52:41 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Liknavé je asi celé prezidium i prezident, nebo si dali bobříka mlčení. Zaregistrovaných spolků v rejstříku je celkem 122, včetně HS, ZS, OS a místních spolků. A některé OS nemají dosud zapsané zvolené funkcionáře v rejstříku. Proč je hlavní spolek nedonutí nebo pro nečinnost nezruší? Některé spolky neexistovaly a neexistují. Kdo provede jejich likvidaci? Víte, kolik hlavní spolek eviduje místních spolků? Jsou usnesení a úprava stanov schválených na jarní svazové konferenci platná? Pokud někdo nechce informovat na soukromých stránkách, může informovat chovatelskou veřejnost na svazových stránkách v aktualitách. Určitě nás bude zajímat, co prezidium pro registraci místních spolků dělalo a dělá. Co na to ústřední revizní komise?
S pozdravem BS
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Kvasnica Bohumil
Vloženo: 01.05.2018 12:38:08 (213.19.121.114 kvaskvar.ven.rev-fortech.cz)

Zdravím, jen tak dál do toho šijte pane Sedlák.Spolků je hodně a chovatelů ještě víc, tak je potřeba likvidovat.Nevěřím, že výbor čschph nic nedělá, jen nepotřebuje to psát na soukromých stránkách a dohadovat se s každým zvlášť. Pro Vás by bylo dobré více se věnovat holubům, aby jste si ještě užil létaní.Více zábavy než politiky.Sezona začala, tak si užívejme dokud to jde.S pozdravem Kvasnica Bohumil.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Beran Josef
Vloženo: 02.05.2018 05:33:50 (82.202.96.211 82.202.96.211)

Zajímavý názor: Zdravím, jen tak dál do toho šijte pane Sedlák.Spolků je hodně a chovatelů ještě víc, tak je potřeba likvidovat.Nevěřím, že výbor čschph nic nedělá, jen nepotřebuje to psát na soukromých stránkách a dohadovat se s každým zvlášť. Pro Vás by bylo dobré více se věnovat holubům, aby jste si ještě užil létaní.Více zábavy než politiky.Sezona začala, tak si užívejme dokud to jde.S pozdravem Kvasnica Bohumil.
Asi tak si představuje hodně chovatelů dodržování platných zákonů v ČR. Bohužel NOZ postavil mnoho různých spolků před zbytečnou zátěž. Ale ani řidiči nad 60 let se nemohou, pokud nechtějí být postihováni, vyhnout předepsaným zdravotním prohlídkám. A tak ať každý dělá co umí....
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 02.05.2018 06:21:39 (2a00:1028:96c7:acda:244b:bd5:5737:b8c8 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-244b-0bd5-5737-b8c8.ipv6.broadband.iol.cz)

Pane Beran, včera jsem napsal dost podrobnou reakci na tu výše uvedenou ubohost pana K. B., ale pak jsem ji smazal, neboť jsem si uvědomil: "Važme si takových ....., protože nám připomínají jací jsme mohli být, ale naštěstí nejsme." :))
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 02.05.2018 07:32:35 (2a00:1028:96cd:70ea:65e3:9fc:98db:19dc dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-65e3-09fc-98db-19dc.ipv6.broadband.iol.cz)

Pane Kvasnica, děkuji za přání a rady. Myslíte, že zákony se nemají dodržovat? Váš mateřský místní spolek je zaregistrován? Není. Váš bývalý Oblastní spolek Svitavy se rozpadl. Likvidaci a výmaz z rejstříku neprovedl. Přidělali jste práci prezidiu, které to provede za vás. Zaplatí to všichni chovatelé.K zaregistrování je potřeba asi tolik času ja vyhodnotit jeden závod. Pokud se nechcete registrovat lze to řešit i jinak, akorát nebudete oficiální spolek.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 02.05.2018 11:38:10 (2a00:1028:96c7:acda:244b:bd5:5737:b8c8 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-244b-0bd5-5737-b8c8.ipv6.broadband.iol.cz)

Tu tragikomedii asi není třeba připomínat, i tehdejší prezidium a ÚRK jsou si určitě vědomi chyb, které se staly. Tedy pokud to byly jen chyby.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 11.05.2018 07:10:01 (2a00:1028:96c7:acda:4d34:d873:8d17:bbd4 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-4d34-d873-8d17-bbd4.ipv6.broadband.iol.cz)

Asi to sem patří jen částečně, nebo doplnit téma o hloupost?
O co se jedná?
V prvních třech závodech OS CHPH, m.s. Tábor, došlo k porušení nebo něčemu jinému (viz nadpis) Závodního řádu, I. ORGANIZACE ZÁVODNÍHO PROVOZU par. 1. odsst. 3. a Propozic výkonostních soutěží ČR 2018 odst. 2.5., a dále 4.1.1.a).
Technické řešení (vyvození důsledků) je jasné a výše citované Svazové dokumenty to zmiňují.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 13.05.2018 07:54:52 (2a00:1028:96cd:70ea:ddb1:e868:1e00:9890 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-ddb1-e868-1e00-9890.ipv6.broadband.iol.cz)

Název příspěvku asi odpovídá realitě chování vrcholných orgánů svazu k jednotlivým členům. Přitom by stačilo napsat, že podle toho a toho § NOZ svaz nemusí ve vnitřní činnosti dodržovat platné zákony, jak prý tvrdí někteří členové prezidia-nebo musí? Svaz eviduje celkem 284 místních spolků. Počet registrovaných všech spolků v předešlém příspěvku. Víte, že některé OS mají zaregistrované všechny MS a naopak?
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 16.05.2018 07:57:05 (2a00:1028:96c7:acda:547a:3e3b:cb70:eedc dynamic-2a00-1028-96c7-acda-547a-3e3b-cb70-eedc.ipv6.broadband.iol.cz)

Jak je možné, že:
-jsou ještě stále zveřejněny neplatné výsledky ze tří závodů OS Tábor a dokonce započítáni holubi z těchto závodů v olympijských i neolympijských kategoriích?
- jak je možné, že VČERA NĚKDO ODSTRANIL z těchto závodů účastníka závodu p. Šimona Zdeňka, Hradištko se vzdáleností 92,10 km, který se těchto neregulérních závodů zúčastnil, holuby razil a umístil?
- jak to, že přestože výbor OS o skutečnosti, že tyto tratě nedosahují u všech účastníků závodů povinných 95 km tyto zařadil do návrhu závodního plánu 2018 a uvedl tak vědomě konferenci OS v omyl?
- kdo nařídil odstranění chovatele Šimona z výsledků a kdo mu to schválil a napomáhal tak možnému podvodnému jednání?
- kdy a jak to dořeší ÚRK? Doufám, že k tomu nepotřebuje písemnou žádost, ledaže by neznala všechna ustanovení DŘ.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Milan Blahovský
Vloženo: 16.05.2018 10:14:02 (195.146.142.6 stip-static-6.195-146-142.telecom.sk)

Ako je možné, že stále riešite problémy českých či moravských chovateľov na súkromnej webovej stránke ???
Predpokladám, že podnety na riešenie problémov sa podávajú v písomnej forme na príslušné miesta. Lampáreň to asi nebude.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Milan Blahovský
Vloženo: 16.05.2018 10:28:41 (195.146.142.6 stip-static-6.195-146-142.telecom.sk)

Výsledky pretekov chovateľov v Českej republike sú prísne tajné ? Vlastne prečo sa pýtam na súkromnej stránke , že ???
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 16.05.2018 14:17:30 (2a00:1028:96cd:70ea:f84b:e5a9:9407:10c5 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-f84b-e5a9-9407-10c5.ipv6.broadband.iol.cz)

Správná otázka. Slíbená svazová diskuse, přes mnoho příslibů není. Podněty na řešení problémů, ústně a telefonicky sděleny členům prezidia a následně písemně prezidiu a URK. Poděkování patří Standovi, že diskuze může probíhat na jeho stránkách.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 18.05.2018 17:01:02 (2a00:1028:96c7:acda:dd26:6f0c:7037:32ae dynamic-2a00-1028-96c7-acda-dd26-6f0c-7037-32ae.ipv6.broadband.iol.cz)

Jak pokračuje šetření ÚRK ve věci možného a nyní po dnešní další úpravě, tentokrát zjevně úmyslné, výsledků prvních třech dle ZÁVODNÍHO ŘÁDU NEEXISTUJÍCÍCH výsledků? Že vám není hanba!?
Vaše snaha je marná, původní výsledky jsou zadokumentovány i vaše podvodné pokusy toto celé zakamuflovat.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Jan Filipi
Vloženo: 18.05.2018 23:58:26 (213.235.185.168 213.235.185.168)

Pěkný večer všem chovatelům POŠTOVNÍCH HOLUBŮ,
nevím zda probíhá šetření ÚRK, ale možná opět zbytečně se zde hledá nějaká senzace, která již byla vyřešena JURY OS CHPH Tábor a následně by měla být schválena Výborem OS CHPH Tábor. Ne každý si ohlídá i hostující chovatele, bohužel, ale vše jde dle našich Stanov a řádů řešit.

Nebo nechceme zveřejňovat první výsledky hned? Ty stejně nejsou oficiální.
Jdete sami proti sobě!

Pan Sedlák, dále Bohoušek, od Prezídia odpověď ke svým podnětům dostal, ale bohužel je to asi stále málo. Bohužel nevím, co stále požaduje, mě asi stále z výše uvedené diskuze se členy Prezídia záměrně vynechává, schůzí, konferencí se neúčastní, tak nevím... "Pisálků" a "telefonistů" máme dost.

Svazová diskuze samozřejmě bude, po vyřešení technických problémů s redakčním systémem a především mé časové dispozici, možná kdyby Bohoušek "nezdržoval" mohlo být vše dříve.
Dovolím si po moravsky a s úsměvem: "Tož tak!" ;)
Z více jak 3600 členů není jediný a jsou i jiné důležitější starosti vyplývající z našich Stanov...
Jen pro úplmost doplním:
Hlavním účelem Svazu je chov poštovních holubů, rozvoj sportovní a výstavní činnosti, výchovná činnost, rozvoj a zvelebování majetku spolku.

Pro "zahraničního" Milana ;)
aktuální výsledky jsou dostupné na webu svazu. Všechny soutěže jsou přepočítávány přes noc. Nebo se mýlím?

Prosím, Vy 5-6 diskutujících, opravdu nehledejte problém tam, kde není... Opravdu jsou důležitější věci v našem koníčku, ale o těch nám zde nenapíšete, nebo se mýlím?

Děkuji a Letu zdar
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Jan Filipi
Vloženo: 19.05.2018 00:14:05 (213.235.185.168 213.235.185.168)

A ještě pro "nespavce", startéři/výcvikáři OS CHPH jistě znají, poslední ulehá, první stává ;)
Najdete nějaký problém v následujících výsledcích z roku 2017?
http://www.holubar.org/vysledky/2017/pardub/OS26-17.TXT
První správná odpověď na e-mail filipiteam@seznam.cz bude oceněna ;)
Výherce bude zveřejněn ZDE i s časem správné odpovědi.
Letu zdar
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 19.05.2018 08:04:18 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Já nepotřebuji dlouho odpověď od prezidia, ve které nic konkrétního není. Mě stačí odpovědět, že podle toho a toho § NOZ je právně vše v pořádku. Nebo napsat, že se věci dají do pořádku. Doufám, že vystupuji slušně, měl bys to dělat i ty.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 19.05.2018 08:14:03 (2a00:1028:96c7:acda:ed2e:22c9:6ffe:755c dynamic-2a00-1028-96c7-acda-ed2e-22c9-6ffe-755c.ipv6.broadband.iol.cz)

Jury může řešit přestupky zodpovědných osob které nesplnily svoje povinosti ve vztahu k návrhu Závodního plánu, uvedly konferenci v omyl, důkazní nouze zde není, dále pokračování v přestupkové činnosti po vydání výsledků prvního závodu Teplice I, ze kterých jasně vyplývalo že realizovali neplatný, z pohledu ZŘ závod, a pokračovalo se dalšími dvěma závody Teplice. Důkazní nouze zde opět není! Dále by měla navrhnout disciplinární řízení s těmi osobami které vymyslety jak ošidit, s úsměvem po moravsky "ojebat" ustanovení Závodního řádu a s těmi, které jim to údajně schválily. Jury OS nemůže řešit to co de jure NEEXISTUJE.
A propos, Vy jako prezident máte hájit Ustanovení Závodního řádu schváleného celostátní konferencí a ne obhajovat různé obezličky a neoprávněné kličky. A uvědomte si prosím, že díky možnému využití těchto neplatných závodů započtením do olympijských a neolympijských kategorií se takovéto jednání negativně dotýká všech chovatelů ČMS CHPH, z. s.!
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Beran Josef
Vloženo: 20.05.2018 05:45:04 (82.202.96.211 82.202.96.211)

Jan Filipi: …..Prosím, Vy 5-6 diskutujících, opravdu nehledejte problém tam, kde není... Opravdu jsou důležitější věci v našem koníčku, ale o těch nám zde nenapíšete, nebo se mýlím?
Zdeněk Adaník:…..Vy jako prezident máte hájit Ustanovení Závodního řádu schváleného celostátní konferencí a ne obhajovat různé obezličky a neoprávněné kličky. A uvědomte si prosím, že díky možnému využití těchto neplatných závodů započtením do olympijských a neolympijských kategorií se takovéto jednání negativně dotýká všech chovatelů ČMS CHPH, z. s.!
Tak nevím, co důležitějšího je u závodů PH, než vyhodnocení celé závodní činnosti v souladu se ZŘ??????
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Bojko Stanislav
Vloženo: 24.05.2018 22:17:33 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Asi tak. Výsledky závodů se schvalují na konci závodní sezony, kde se vše kontroluje. Mě to celé připadá, trochu hon na čarodějnice. Ať je to jak je, problému bylo dost i za minulého vedení a jaksi to některým nevadilo ?

Kdyby nebyla, údajná demokratická vzestupnost, od spodka, to je od MS a mohl vše nařídit vrcholný orgán, to je prezidium, tak to mohlo mít úplně jiný spád.
Už mezi námi není mnoho členu kteří teto paskvil vymysleli, s kterým se moc hnout nedá. Jelikož se hodí do krámu hodně " taky chovatelům " a ti si to jen tak nenechají vzít. Když se chce psa bít, tak se hůl hledá za každou cenu.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 27.05.2018 19:25:17 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

„Bohoušek zase bude zdržovat prezidium od práce,“ jinak to asi nejde. To jen tak na okraj. Panu prezidentovi jsem nikdy tykání nenabídl, ani s ním husy nepásl. Ale mávl jsem nad tím rukou. Nebo je někde ve svazových dokumentech uloženo prezidentovi, tykat všem členům svazu pro udržování přátelských vztahů?
Zpět k důležitějším věcem, jako je dodržování zákonů a registrace místních spolků. Odpověď od prezidia na moje podněty, jak píše pan prezident, je bohužel stále malá, dalo by se říci žádná. Přeposlal jsem na vyžádání stanovisko právníků svazu k registraci a odpověď prezidia členům svazu, kteří o to projevili zájem. Někteří odepsali nebo telefonovali, že dopisu od prezidia nerozumí a nechápou, co konkrétního prezidium na dané otázky odpovědělo. Pochopit to ani nemohli, v dopise žádná konkrétní odpověď není.
Výzva v dopise od prezidia, abych předložil členské základně ucelený návrh na změnu svazových dokumentů, (což by bylo legislativně ideální a zároveň jsem mu zajistil podporu široké chovatelské veřejnosti), třeba ani nemusí být. Stačí dodržovat současné stanovy a nový občanský zákoník, to znamená zaregistrovat všechny místní spolky.
Druhá cesta je úprava stanov a jednacího řádu v souladu se stávajícím stavem. Myslíte, že to má navrhovat jeden člen? Od čeho máme prezidium? Pokud tomu nerozumí, ať zřídí legislativní komisi, tak jak navrhla moravská zemská konference. Komise připraví úpravu stanov a řádů v souladu se současně platnými zákony ke schválení. Ten, kdo legislativě nerozumí, ale nemůže dávat nějaké pozměňovací návrhy, nebo o doplňujících návrzích hlasovat. Jak napsal přítel Adamík, do podzimní svazové konference se čas krátí. Od prvního upozornění na podzim 2016 ale bylo času na řešení problému dost.
Připomínka, že pana prezidenta z výše uvedené diskuze stále vynechávám, není úplně pravdivá. Jemu jsem vše vysvětloval již ve zmíněném termínu na podzim 2016. Na moji otázku, kdy to upravíme, sdělil: „Až bude nějaký průser“. To chceme? Pan prezident to nechápe a nebo chápat nechce. Proč mu další věci posílat?
A napsat, že někomu vyhrožuji, jak to já umím. Nikomu nevyhrožuji. Pouze jsem upozornil jeho a prezidium suchým konstatováním, že pokud budou dál trvat na stanovisku, že vše je v souladu s právním řádem, obrátím se na krajský soud v Brně. Ten posoudí současný stav dodržování platných zákonů ve svazu. A v krajním případě může pozastavit registraci hlavního spolku a tím i svazu. Čas máme opravdu jen do podzimní svazové konference.
Nemám ve zvyku prát prádlo veřejně, tady to ale jinak nejde. Později by mě někdo mohl napadnout, proč jsem na tento problém neupozornil- že by se hned vyřešil. Ale já jsem upozornil. Vyřešit se to dá, na průser čekat nemusíme, je potřeba jen chtít.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 15.06.2018 06:36:57 (2a00:1028:96c7:acda:d5b0:48f6:9629:53ff dynamic-2a00-1028-96c7-acda-d5b0-48f6-9629-53ff.ipv6.broadband.iol.cz)

Zápis č. 2/2O18
ze schůze Prezídia ČMS CHPH konané dne 13. 03. 2018 v Hotelu Jirmásek v Humpolci.

1/5 Evidence členů svazu byla dokončena a na základě této evidence bude přistoupeno k zadání přístupových hesel a bude na webu otevřeno diskuzní fórum.

Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Horák
Vloženo: 16.06.2018 18:04:08 (178.22.116.253 ip252-116-cust.sprintel.cz)

Dnes letí OS Haná společný Koblenz, ale bez možnosti hlášení doletu svých holubů. Proč nedostal náš zástupce přístupové heslo tak, aby i Haná mohla své holuby průběžně hlásit?! Co to jsou za tajnosti?
Minulý týden se hlásil KM, kde jsme lehce mohli psát své dolety prvních holubů a já si bláhově myslel, že začal foukat nový vítr. No, bohužel to fouká zřejmě, slušně řečeno někam do kytek.
Kde jsme za vyspělým západem, kde jsou výsledky ze závodu ještě týž den zveřejněny i v televizi. No, nové prezidium mě v této věci velmi zklamalo a již se výše uvedené úrovně zřejmě ani nežiji. Bohužel!
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Vilém Černý
Vloženo: 21.06.2018 01:10:29 (62.84.149.11 62.84.149.11)

Letu zdar,
po několika diskuzních příspěvcích se diskuze smekne - "dostane se na jinou kolej". Moji stařičští profesoři říkavali - matematika je přesná věda, nelze ji jen tak obelstít. Začínáš počítat zleva a zprava ti to musí souhlasit. Co tim chci říci - Stanovy, Záv. řád. a jiné mají svůj základ, ale změníš-li základ, výsledek bude úplně jiný!!! Tzn. musí se vždy vycházet z přesných citací ustanovení !!! Musí být jednoznačná a nelze o nich vést polemika ! Dnes mi to připadá tak, že "Franta" ocituje ustanovení řádu a od prezidia a ostatních se rozpoutá diskuze - NELZE, musí být jednoznačná pro takové společenství, jako je Svaz chovatelů poštovních holubů !Není-li tomu tak, dostáváme se do neudržitelné situace zpochybňování, polemiky a vyvracení pravdy ! Toho všeho jsme svědky na těchto stánkách - díky Bohu a S.Matuškovi, se kterým stále bojují, ale to ve svém důsledku oběma stranám přináší výsledky. Vy Vážení Chovatelé poštovních holubů, se můžete svobodně vyjadřovat o problémech, které Vás tíží ! Mně dnes po 10-ti závodech OS donutila matematika "prohlédnout" skutečnosti čísly jednoznačně vyjádřenými co se děje, když závodíme a jak jsou nastavená pravidla ! Třeba i u Vás v OS je to podobné nebo si to spočítejte !!!
V 1-ním záv. nasadilo 1756 holubů, 68 chovatelů ! Tzn. v průměru každý 25houlub byl umístěný . Bez ohledu na KT, ST a DT po deseti závodech je situace velmi rozdílná : v pořadí chovatelů 1 - 36(37) v 10-ti závodech bylo nasazeno 10.463holubů a v pořadí 37(38)- 75chovatelů bylo nasazeno 4.464holubů - rozdíl 2,34x to v podstatě znamená, že dalších závodů se bude účastnit pouze 36 chovatelů a ti ostatní jim dělají "křoví". Nepoměr ztrát holubů v 20jednotlivých závodech (např. družstvo 25/7), že 1 holub na závod představuje nasazování 5 holubů/závod a u jiných 25 holubů na závod. Tím se pro druhou polovinu závodů nepoměr prohlubuje a závody se pro 36 chovatelů druhé poloviny výsledkové listiny stávají nezajímavé. Toto prohlubování, ztráty dále gradují a výsledků v popředí se může zúčastnit chovatel, který má k dispozici pro závod cca min.50holubů !Takže propočtem po 20-ti závodech si rozdělí 20.926bodů 1-38chovatelů a 8.928bodů 38-75chovatelů, dejte si to do dalších souvislostí a rozhodněte proč těch 50% ještě závodí ???

třeba vaše počty budou jiné

Vilém
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Bohuslav Sedkák
Vloženo: 04.07.2018 15:17:08 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Přátelé, kteří telefonujete nebo píšete, abych to nevzdával.Nic nevzdávám, čekám na zasedání prezídia a jeho závěry.Dodržování stanov a zákonů můžou svým rozhodnutím uvést do souladu s platnými zákony. Divíte se, že některým členům prezídia a URK tato situace nevadí. Já taky.
BS
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Bohuslav Sedlák
Vloženo: 04.07.2018 15:20:04 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Omlouvám se za překlep v příjmení. Nejsem písařka.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 16.07.2018 08:26:44 (2a00:1028:96cd:70ea:47e:4d8f:b97b:9948 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-047e-4d8f-b97b-9948.ipv6.broadband.iol.cz)

Zápis z jednání prezidia č.3/2018.Nemáme stanoveny lhůty pro vyhotovení zápisu? Nebo tak dlouho trvá zveřejnění na stránkách svazu?
BS
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 29.08.2018 12:53:29 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Kolik svaz celkem eviduje chovatelů z informací svazu víme, je to necelých 4000 členů platících příspěvky.

Ale kolik chovatelů je aktivních v roce 2018?
ZS Čechy- v roce 2018 se alespoň jednoho závodu zúčastnilo 1289 chovatelů. 243 chovatelů neumístilo v závodní sezoně ani jednoho holuba. 223 chovatelů umístilo 5 a méně holubů.
Celkem tak 36,15% z aktivních chovatelů umístilo méně než 5 holubů nebo žádného.
ZS Morava- v roce 2018 se alespoň jednoho závodu zúčastnilo 1392 chovatelů. 160 chovatelů neumístilo v závodní sezoně ani jednoho holuba. 171 chovatelů umístilo 5 a méně holubů.
Celkem tak 23,77 % z aktivních chovatelů umístilo méně než 5 holubů nebo žádného.
Za svaz je tak aktivních celkem 2681 chovatelů. Méně než 5 holubů umístilo 797 chovatelů- tj. 29,72%.
Rozdíl mezi evidenčními a aktivními chovateli je více jak 1000.

Je záslužné propagovat chov poštovních holubů mezi mladými lidmi ve školách a na různých společenských akcích. Musíme ale uvažovat realisticky, jen toto nám nepomůže.
Dobře to napsal ve svém příspěvku Václav Lebeda dne 4.8.- diskusní téma - Holubi v Kutné Hoře: „Zatím není tma, ale stmívá se“.

Stmívání a úbytek chovatelů je potřeba co nejvíce zpomalit. Neměl by svaz také udělat něco pro těch 797 chovatelů, kteří umístili méně než 5 holubů? Tito chovatelé, ale i jiní nejvíce přemýšlejí o ukončení chovu. Z důvodů nedostatku financí, času, zdraví, anebo nechtějí u holubů trávit celý den. Tak jako netrénovaný sportovec nemůže soutěžit s trénovanými sportovci, ani kvalitní netrénovaný holub se nemůže vyrovnat těm trénovaným.
Pro výsledky špičkových chovatelů jsou potřeba všichni.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 29.08.2018 14:58:35 (2a00:1028:96c7:acda:fd9b:5da0:fc7b:21a6 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-fd9b-5da0-fc7b-21a6.ipv6.broadband.iol.cz)

Takový snad kvalifikovaný rozbor by měl zaznít na Prezidiu, potažmo na konferencích. Ale co čekat, když kromě komise zabývající se standardem, ŽÁDNÁ další KOMISE NEFUNGUJE. A jak je to s tím lidovým rčením o rybě?
Jen se prosím podívejte na zápisy z komisí, sportovní: poslední zápis z roku 2015. Ostatní, kromě výše jmenované NULA. Zápisy z prezidia až na výjimky žádné adresné úkoly a téměř žádné termíny.
Snad podzimní zemské konference odvolají své nečinné členy z vlastních řad a totéž navrhnou i Celostátní konferenci.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 10.09.2018 11:58:52 (2a00:1028:96c7:acda:c0e0:a220:38b6:b25d dynamic-2a00-1028-96c7-acda-c0e0-a220-38b6-b25d.ipv6.broadband.iol.cz)

Co se týká diskuze na svazových stránkách, tak to je již věřím otázka dní či snad hodin. Trvá to pravda trochu déle, ale jak by řekl Shrek „nic není jen tak Oslíku“.

Takže, abych vás ušetřil dalšího vypisování.

Nesu plnou zodpovědnost, vše přiznávám, jsem vinen a podepisuji v plném rozsahu. Vyhrál jste. Svého hanebného činu jsem se dopustli, svou lehkomyslností, nedbalostí a nezodpovědností. Děkuji, že jste vše pohlídal a vypátral. Doufám, že se to již z mé strany nebude opakovat.

Co k tomu dodat? Recidiva?

Hezký den.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 11.09.2018 08:19:09 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Podle posledních informací od autora stránek, po dnešním jednání prezidia budou zprovozněny ve dnech.

Krátí se ale čas na registraci MS. Čas je do podzimní konference svazu. Pak budou následovat zveřejněné kroky. Nevyhrožuji, pouze upozorňuji.
V naší OS máme registraci MS snad vyřešenou.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 11.09.2018 10:35:58 (2a00:1028:96c7:acda:f43b:5bdf:14b3:2ca4 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-f43b-5bdf-14b3-2ca4.ipv6.broadband.iol.cz)

Možná splní i toto přání uživatele rubriky "zalétlí holubi":

milan.busek@centrum.cz Je třeba tuto aplikaci upravit, aby lépe sloužila potřebám současné doby. Milan Bušek 2018-09-11 09:03:49
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Josef Bastl
Vloženo: 11.09.2018 11:20:19 (46.135.34.211 cst-prg-34-211.cust.vodafone.cz)

Pane Adamík, znám důvody proč se to bohužel ještě posunulo. Jak jsem psal "nic není jen tak oslíku" Já s tím buhužel víc nenadělám. Dočkáte se. A uberte trochu. zdar
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 11.09.2018 11:59:03 (2a00:1028:96c7:acda:f43b:5bdf:14b3:2ca4 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-f43b-5bdf-14b3-2ca4.ipv6.broadband.iol.cz)

Jasně, já jen tak na okraj. Jedno z mých kréd je: neslibuj co nemůžeš splnit (jedno co, termín, kvalitu, sex apod.).
Zdar.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Josef Bastl
Vloženo: 11.09.2018 12:35:40 (46.135.41.97 cst-prg-41-97.cust.vodafone.cz)

To beru. Souhlasím. I mě to štve, že se to tak táhne. Letu
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Sedlák Bohuslav
Vloženo: 12.09.2018 21:21:19 (2a00:1028:96cd:70ea:34a3:ac36:9e13:1a51 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-34a3-ac36-9e13-1a51.ipv6.broadband.iol.cz)

Za diskuzní fórum je potřeba poděkovat, ale není to nic ke slavení, spíše k pláči jak dlouho to trvalo. U odpočítávané časomíry je potřeba začít roky, měsíci atd.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 16.09.2018 08:42:41 (2a00:1028:96c7:acda:f58a:ce5a:df2e:c2e3 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-f58a-ce5a-df2e-c2e3.ipv6.broadband.iol.cz)

Další blamáž. Soudný člověk by už patrně rezignoval.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 16.09.2018 16:43:29 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Že by, vlk se nažral a koza zůstala celá ? Takové diskuse je jedná velká otázka, k čemu vlastně má sloužit. Vše je popsáno, ale někdo má udělenou pravomoc rozhodnout o druhým. Děkují nechci.
Arogance moci nebo pohrdání
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 16.09.2018 17:27:07 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Ještě ke Svazové diskusi. Mám zkušenosti s minulého režimu, že by jsme se už vrátili, když rozhodovali krajští vedoucí ? Komu umožní diskutovat a komu ne. Tímto pádem demokracie dostala hodně na FRAK !!! Ten kdo to nahrnul, nebo radil, určitě má nějaké zkušenosti, které jsem popsal.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.