Je usnesení Zemské konference ČS CHPH pro ŘV ČS CHPH závazné? Nebo není?
Autor: Bohuslav Sedlák
Vloženo: 23.04.2019 11:08:29 (2a00:1028:96cd:70ea:f02e:8fe4:5281:7d16 dynamic-2a00-1028-96cd-70ea-f02e-8fe4-5281-7d16.ipv6.broadband.iol.cz)

Je usnesení Zemské konference ČS CHPH pro ŘV ČS CHPH závazné? Nebo není?

Zápis ze Zemské konference ČS CHPH konané dne 15.3.2019.

usnesení:
Konference ukládá: členům ŘV ČS CHPH zpracovat 3 varianty využití finančních prostředků převedených z celosvazového účtu a předložit je k projednání podzimní konferenci.

Zápis ze schůze ŘV ČS CHPH konaného dne 11.4.2019

bod 2:
Bylo projednáno použití rozdělených svazových finančních prostředků. ŘV k projednání na podzimní konferenci ČS doporučuje dvě varianty:
a) Na oblastní spolky nerozdělovat nic, a získané prostředky použít na rozvoj chovatelství, především zautomatizování předávání záznamů o doletu poštovních holubů ze závodů a dále na nákup společného dopravního prostředku.
b) Na oblastní spolky převést 300 Kč na člena podle stavu k 1.1.2018 a 200 Kč ponechat v pokladně ČS na nákup společného dopravního prostředku. Vzhledem k tomu, že se změnila příslušnost některých místních spolků v OS nebo do termínu případného převodu prostředků může změnit, pak výši finančních prostředků převést na OS, kam MS přestoupil, a to podle jeho stavu členské základny k 1.1.2018.

Zápis ze Zemské konference MSS CHPH konané dne 22.3.2019

Dotaz – někteří delegáti zdůvodnili své rozhodnutí hlasovat pro rozdělení finančních prostředků ze svazového účtu oproti hlasování v předešlém roce. Tímto důvodem je, že nevidí ze strany vedení svazu žádnou koncepci do budoucna. Proto hlasovali pro rozdělení do Zemských spolků a nyní navrhují rozdělení přímo do Oblastních spolků.

Usnesení Zemské konference MSS CHPH.
- rozdělení finančních prostředků, které byly vyčleněny ze svazové pokladny ve výši 500,-Kč na člena. A to tak, že budou postoupeny na oblastní spolky dle klíče – počet členů k 1. 1.2018

NEZAPOMNĚL ŘV ČS CHPH na 3 variantu využití poskytnutých finančních prostředků převedených ze celosvazového účtu? Nebo tuto variantu úmyslně vynechal? Nebo ji nestihl projednat? Varianta rozdělit finanční prostředky přímo na oblastní spolky, jistě jako varianta by navržena být měla.
Delegáti na konferenci demokraticky většinou hlasů odhlasují pro ně nejpřijatelnější variantu.

Možná to zase někdo nazve osobním napadáním. Já to tak nevidím.

Ps: Na zápis z posledního prezidia odpovím na diskuzi, až se dám trochu zdravotně do pořádku. Podrobné zpracování příspěvku potřebuje více času.

Stále platí, že sytý hladovému a zdravý nemocnému nevěří.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.