AUKCE TALENT QUATRO 2019
Autor: Stanislav Matuška
Vloženo: 14.10.2019 07:48:03 (85.93.188.248 ip-85-93-188-248.wscnet.cz)

Vážený sportovní příteli * Dear sports friend * Lieber Sportfreund * Drogi przyjacielu sportu

Dnes, dne 14.10.2019 v 21:00 hodin končí 2.etapa aukce
Talent Quatro. Další etapy budou následovat vždy po dvou dnech, celý měsíc říjen a listopad. Seřazení podle abecedy. Info na našich web stránkách.

Today, the day 14.10. 2019 et 21:00 2.Stage auction Talent Quatro ends. The next stages will always follow after two days, the whole month of October and November. In alphabetical order. Info on our website.

Heute, den 14.10. 2019 um 21:00 Uhr 2.Stufe Auktion Talent Quatro endet . Die nächsten Etappen werden immer folgen
nach zwei Tagen, den ganzen Monat Oktober und November. In alphabetischer Reihenfolge. Infos auf unserer Website.

Dzisiaj, w dniu 14.10. 2019 o 21:00 jest koniec 2.Etap aukcji Talent Quatro. Kolejne etapy zawsze będą następować
po dwóch dniach przez cały miesiąc październik i listopad. W kolejności alfabetycznej. Informacje na naszej stronie internetowej.


Přejeme Vám mnoho úspěchů !!!
We wish you every success !!!
Wir wünschen Ihnen viele Erfolge !!!
Życzymy dużo sukcesów !!!

Bohdana & Standa Matuška
www.talent-quatro.cz
www.auction-talent.com

AUKCE TALENT QUATRO 2019
Autor: Stanislav Matuška
Vloženo: 04.12.2019 18:41:55 (85.93.188.248 ip-85-93-188-248.wscnet.cz)

Vážený sportovní příteli * Dear sports friend * Lieber Sportfreund * Drogi przyjacielu sportu

V neděli, dne 8.12.2019, bude zakončena aukce Talent Quatro nabídkou holoubat z mého privátního holubníku. Sourozenci těchto mladých holubů závodí v OLRs SAMDPR, PIPR a Derby Arona.
V pondělí, dne 9.12. 2019, bude následovat II.etapa aukce za poloviční vyvolávací ceny. Věnujte pozornost i této etapě. Za příznivou cenu můžete získat dobré jedince.

On Sunday, 8.12. 2019, the Talent Quatro auction will be closed with the offer of pigeons from my private birdhouse. Siblings of these young pigeons compete in OLRs
SAMDPR, PIPR and Derby Arona.
On Monday, 9.12. 2019, will be followed by the second stage of the auction for half the starting price. Pay attention to this stage as well. For a reasonable price you can get a good individual.

Am Sonntag, den 8. Dezember 2019, wird die Talent Quatro-Auktion mit dem Angebot von Tauben aus meinem privaten Taubenschlag beendet. Geschwister dieser Jungtauben treten in OLRs an SAMDPR, PIPR und Derby Arona.
Am Montag, 9.12. 2019, folgt die zweite Auktionsphase zum halben Startpreis. Achten Sie auch auf diese Phase. Für einen angemessenen Preis können Sie eine gute individuelle bekommen.

W niedzielę 8 grudnia 2019 r. Aukcja Talent Quatro zostanie zamknięta ofertą gołębi z mojego prywatnego golebnika.Rodzeństwo tych młodych gołębi konkuruje na OLRs SAMDPR, PIPR i Derby Arona.
W poniedziałek, 9.12. 2019, nastąpi II. faza aukcji za połowę ceny początkowej. Zwróć także uwagę na ten etap. Za rozsądną cenę można dostać dobre gołębie.

Přejeme Vám v aukci mnoho úspěchů !!!
We wish you at aukcion every success !!!
Wir wünschen Ihnen bei einer Auktion viele Erfolge !!!
Życzymy na aukcji dużo sukcesów !!!

Bohdana & Standa Matuška
www.talent-quatro.cz

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.