Disciplinární řízení s exprezidentem
Autor: Bohuslav Sedlák
Vloženo: 16.12.2019 20:19:52 (2a00:1028:8d19:5d26:258f:b795:cb1c:c7b0 dynamic-2a00-1028-8d19-5d26-258f-b795-cb1c-c7b0.ipv6.broadband.iol.cz)

Zápis z prezidia:
8/ Disciplinární řízení s Janem Filipim
8/1 Viceprezident Ing.Randjak Roman podrobně zhodnotil jednání Jana Filipiho a to ve vztahu k EV, průkazkám k rod. kroužkům a časopisu. Vzhledem k tomu, že tato situace byla již podrobně rozebrána v několika zápisech nebude rozebírána v tomto zápisu. Po dlouhé diskuzi navrhl Viceprezident s pověření konference MSS zákaz činnosti na 3 roky.
8/2 Špilar Václav navrhuje za ČS napomenutí.
Vicepresident, vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě a hlasováním došlo k 5 pro a 5 proti / Bortlová Dáša měla pověření od Truhláře Aleše a Skrbka Marka hlasovat pro 3 roky/ rozhodl hlas předsedajícího, že Prezídium předloží jarní konferenci návrh na zákaz činnosti na 3 roky.

Hlasování členů prezidia stojí za komentář. Členové Moravy hlasovali v souladu s usnesením konference MSS CHPH. Členové Čech hlasovali jednotně, někteří asi proti svému přesvědčení. V zápise z konference ČS CHPH žádné rozhodnutí jak hlasovat není. Konference se ale otázkou disciplinárního řízení a výší trestu zabývala. Je velice smutné, že místo věcného pochybení, neplnění úkolů a poškození dobrého jména Svazu bývalým prezidentem se konference zabývala vztahy České a Moravské strany, a ne závažnými pochybeními exprezidenta. Píši tyto věci z Čech, nikdo proto nemůže obviňovat Moraváky z nějakého mstění se Čechům. Některé názory jsou těžko pochopitelné.
Stále mně však v disciplinárním řízení chybí ( možná to zjišťuje ÚRK ) prověření, stanovení a úhrada možné vzniklé škody. Pokud ÚRK nešetří, mělo by prezidium o kontrolu požádat.
Při zajištění tisku průkazek došlo ke škodě ve výši 33.167,-Kč. Nebylo provedeno výběrové řízení, a minimálně nebyla poptaná tiskárna, která pro nás tisk pravidelně zajišťovala. Toho, kdo peníze do pokladny vrátí, musí zajistit, nebo sám vrátit organizátor obchodu. Nevydáním časopisu asi žádná škoda nevznikla, ale morální a veřejná ostuda určitě. Finanční ztrátu SEV nikdo vyčíslit nedokáže. Na výstavě v Ostravě by ale účast hlavně polských chovatelů byla stoprocentně vyšší. Škoda je v řádu 100tis Kč a vyšší. Vrátila se do pokladny záloha na Ostravu?
Honzovo suverénní chování obdivuji. Žádná sebereflexe, jasně ví o pochybeních druhých, kdo co měl udělat a neudělal, o nějakém vlastním pochybení nebo dokonce omluvě nemůže být ani řeč.
Na konferenci ČS CHPH navrhuji zařadit následující bod:
„Udělení čestného uznání exprezidentovi za vytištění průkazek, vydání 6 čísel časopisu a přípravu SEV Ostrava.“
Kam mně paměť sahá, žádnému členu prezidia se toto v jednom roce ještě nepodařilo.

Vážení přátelé v Čechách, zamysleme se nad sebou !!!
Disciplinární řízení s exprezidentem
Autor: Stanislav Matuška
Vloženo: 17.12.2019 10:18:08 (85.93.188.248 ip-85-93-188-248.wscnet.cz)

Budu velmi osobní. Můžeš mně říct, Václave (Špilar), kam tvůj návrh směřoval? Koho chránil? To jste všichni slepí a hluší? Asi vycházíš z toho, že exprezident neudělal nic špatně, on totiž vůbec nepracoval! Navíc uváděl ostatní v omyl, když použiji pro výraz lhaní kulantní výraz.

Větší průšvih jsem za 50 roků svého holubaření NEZAŽIL. Ty určitě také ne!!! A teď napomenutí? To je skutečně na pováženou. To je výsměch všem chovatelům, kteří kdy pro svaz pracovali. Bude stačit na zákaz činnosti příště třeba vražda? Nebo se to vyřeší nějakou větší důtkou?

V takovém otřesném případě řešit vztahy mezi Českou a Moravskou stranou je opravdu velmi alibistické. Prezidentovi s takovými NEvýsledky bych nakopal zadek, ať by pocházel z Čech, Moravy nebo ze Slezska. Bez výjimky!Disciplinární řízení s exprezidentem
Autor: Beran Josef
Vloženo: 17.12.2019 12:44:16 (85.163.101.35 85.163.101.35)

Určitě jde o naprosto bezprecedentní nefunkčnost. A já bych obecně řekl, kolektivního orgánu ČMSCHPH s velkou odpovědností presidenta. Vím jak to chodilo a možná i chodí, u nižších složek, kdy se každý snaží jen být důležitý, prosazovat především své záměry, ale práci nechává na ostatních. Tak se z kolektivního orgánu stane jedinec, který je kamenován a nebo veleben....Ostatně vrcholný orgán konference musí rozhodnout a hlavně se snažit nastavit mechanismy, které zabrání opakování podobných pochybení. Věc ve finanční rovině je věcí revizní komisa a případně soudního řízení. Ale v každém případě tyto problémy významně poznamenají chovatelství....
Disciplinární řízení s exprezidentem
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 17.12.2019 15:39:53 (2a00:1028:96c7:acda:a5b2:e49a:a2c3:b459 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-a5b2-e49a-a2c3-b459.ipv6.broadband.iol.cz)

Chovatelská veřejnost v této souvislosti také očekává zveřejnění v jakém stavu je disciplinární řízení s p. Milošem Javůrkem. Nařízené prezidiem k termínu 07. 07. 2019.Viz zápis z jednání Prezidia 02.07.2019. Možná nám to sdělí tajemník p. Ing. Hlaváček který by všechna DŘ za ČR měl zveřejnit v posledním čísle IZ 2019.
Nebo to nikdo nekontroluje?
Disciplinární řízení s exprezidentem
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 19.12.2019 12:16:37 (2a00:1028:96c7:acda:982:6d7:5850:863b dynamic-2a00-1028-96c7-acda-0982-06d7-5850-863b.ipv6.broadband.iol.cz)

Tady vidíte pohrdání lidmi v přímém přenosu.
Zaplaťte a už se o nic nezajímejte. Atd. Atd.
Disciplinární řízení s exprezidentem
Autor: Roman Randjak
Vloženo: 19.12.2019 15:48:25 (188.175.177.192 188-175-177-192.client.rionet.cz)

Ve věci disciplinárního řízení vůči Miloši Javůrkovi Svaz obdržel 27.9.2019 e-mail p.Hrabala ,jednatele MS Vamberk vč. vyjádření Miloše Javůrka k věci disciplinárního řízení. V obou bylo konstatováno , že koncem roku 2019 /p.Hrabal/ a k 31.12.2019 / p.Javůrek/ bude definitivně ukončeno členství v ČMS CHPH a disciplinární jednání je bezpředmětné.
Dne 9.11.2019 jsem se setkal osobně s Milošem Javůrkem v Hluku a celou záležitost jsem s ním znovu prodiskutoval. Sdělil mi , že si věc rozmyslel , a že bude nadále členem MS Vamberk nebo někde jinde /?/.Samozřejmě jsem chtěl vědět zda bude zpětně přijat do MS /kde/ nebo pokud mu bylo ukončeno členství ,kdy bude zpětně přijat za člena CMS CHPH.
Zatím nemáme žádné informace a řízení bylo pozastaveno.
Disciplinární řízení s exprezidentem
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 19.12.2019 19:02:19 (2a00:1028:96c7:acda:982:6d7:5850:863b dynamic-2a00-1028-96c7-acda-0982-06d7-5850-863b.ipv6.broadband.iol.cz)

Děkujeme za informaci. Když se chce všechno jde. K věci samé: jedná se o spekulativní jednání. Není mi známo, že by kvůli tomu, že někdo "uvažuje" o ukončení členství mohlo být disciplinární řízení přerušeno či zastaveno.
V takovémto nekonání je třeba aby disciplinárí řízení převzala vyšší organizační jednotka (komise), vyvodila patřičné závěry a to vůči všem zúčastněným.
Disciplinární řízení s exprezidentem
Autor: Václav Špilar
Vloženo: 20.12.2019 10:44:15 (77.48.200.109 77.48.200.109)

Pro Standu Matušku:
K přednesení tohoto návrhu jsem byl pověřen coby nejvyšší český zástupce v presidiu po jednoznačném průběhu diskuse na konferenci ČS CHPH. Tečka.

Tím však nikdo nezpochybňuje skutky které se staly. Jsme však toho názoru, že vyšším trestem by byly potrestány spíše nižší organizační složky, ve kterých Honza pracoval celou dobu perfektně včetně ŘV ČS CHPH.

Nakonec jednalo se jen o návrh, který byl přehlasován/?/ a o trestu stejně bude rozhodovat konference ČMS CHPH.

K tomu druhému odstavci jen: říká Ti něco PORTO 2005?

Pokud budeš mít zájem jsem ochoten se sejít na SEV v Brně a řadu věcí Ti vysvětlit. Nechtěl bych tady rozdmýchávat zbytečně v tomto období nějaké vášně.

Toto je moje jediné vyjádření k tomuto problému a na případné další příspěvky nebudu reagovat.

Přeji všem hezké vánoce a do r.2020 jen to nejlepší.

Václav Špilar
Disciplinární řízení s exprezidentem
Autor: BohuslaV Sedlák
Vloženo: 20.12.2019 12:01:07 (85.70.87.73 73.87.broadband3.iol.cz)

Nikdo nezpochybňuje že Honza pracoval. Jestli perfektně, asi jak kdy a kde.
Jeden příklad:
Pro náš OS zajišťoval výpočet závodních výsledků mnoho let přítel Navrátil. K naprosté spokojenosti. Loni po závodech oznámil našemu výcvikáři(Honzovi), že pro rok 2019 již nemůže výpočet výsledků provádět.
Po prvním závodě v letošním roce všechny nasazovací střediska zaslaly podklady pro výpočet závodů příteli Navrátilovi, který je osobně, nemusel, přivezl obratem s vysvětlením zpět. Snad to další komentář nepotřebuje.
Disciplinární řízení s exprezidentem
Autor: Jiří Vik
Vloženo: 20.12.2019 17:28:30 (88.103.192.69 88.103.192.69)

Dobrý den.Probírá se pochybení jednotlivce a co zbytek výboru svazu? Co ÚRK? Jiří Vik
Disciplinární řízení s exprezidentem
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 20.12.2019 19:20:40 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Jen pro osvěženi co je v zápise, každý si může udělat úsudek.
Zápis č. 2/2019
ze schůze Prezídia ČMS CHPH konané dne 02. 04. 2019 v Hotelu Fabrika v Humpolci.
Program:
1/ Kontrola úkolů z minulé schůze Prezídia
2/ Zprávy pracovních komisí Prezídia
3/ Zhodnocení CV v Lysé nad Labem
4/ Zhodnocení Olympiády v polské Poznani
5/ Svazová konference – zhodnocení, úkoly pro Prezídium
6/ Zasedání FCI
7/ Mistrovství světa holoubat
8/ Organizační záležitosti, došlá pošta a další
9/ Středoevropská výstava 2020
9/1 V rámci přípravy na pořádání Středoevropské výstavy 2020 bylo prezídiem schváleni garanti jednotlivých
sekcí.
- vedoucí organizačního týmu: Filipi Jan
- výstavní plocha: Truhlář Aleš
- příjem a výdej holubů: Skrbek Marek
- stánky a styk s výstavištěm: Ing. Randjak Roman
- ekonom: Ing. Jakubec Jan
- výpočetní středisko, katalog: Filipi Jan
- ubytování delegací: Ing. Hlaváček Jiří
- posuzování: JUDr. Opatrný Pavel
9/2 Byla podána informace o podání žádostí o dotaci na tuto akci mezinárodního významu.
V Humpolci 2. dubna 2019
Zapsal: Ing. Hlaváček Jiří
Schválil: Filipi Jan
Prezident ČMS CHPH
Disciplinární řízení s exprezidentem
Autor: Stanislav Matuška
Vloženo: 20.12.2019 19:42:24 (85.93.188.248 ip-85-93-188-248.wscnet.cz)

Velmi rád s tebou budu diskutovat, Václave.
Předešlu, že jsem již dříve psal, že dovedu pochopit různé situace v lidském životě. Je však důležité se k problémům postavit čelem a nekličkovat. Jednat na rovinu.

Přeji ti příjemné svátky.
Disciplinární řízení s exprezidentem
Autor: Zdeněk Adamík
Vloženo: 20.12.2019 19:47:43 (2a00:1028:96c7:acda:1f2:d316:6948:dd55 dynamic-2a00-1028-96c7-acda-01f2-d316-6948-dd55.ipv6.broadband.iol.cz)

Správná a věcná otázka. Samozřejmě i je někdo vede, vedl kontroluje a zodpovídá nejen za celý Svaz, ale i za tuto partu. Je zřejmé, že jeho kvality a (ne)zkušenosti v řízení pracovního kolektivu to přivedlo tam kde to je. Žádné specifikované úkoly se stanovenim termínů a zodpovědných osob, žádná kontrola a když náhodou nějaká, tak žádné vyvozování závěrů vůči neplničům. A to je cesta do pekel. K tomu evidentní neznalost Svazových dokumentů a pohybování se v nich jak slon v porcelánu. No a z venku se také jevila možnost ovlivnitelnosti od osoby či osob mimo prezidium, nevím možná se pletu, ale tak to na mne občas působilo.
ÚRK - kapitola sama pro sebe. Pavel Lundák je moc hodný a se zkušenostmi s řízením kolektivu na tom bude možná podobně. Vrcholem jeho zpráv bývá konstatování, že žádné podání neobdrželi. Což rovněž vzbuzuje předpoklad, že se znalostmi Svazových dokumnetů je také na štíru. Protože nezná rozsah povinností ÚRK. Ostatně KRK na nižších stupních jsou na tom zjevně podobně. Zkontrolovat pokladnu nebo dokonce vycházet při této bohulibé činnosti ze zprávy pokladníka, to není zrovna naplněním povinností KRK.
Abych se vrátil "...a co zbytek výboru svazu?" Očekával jsem a nebyl jsem sám, že po těchto "průšvizích" nebudou už znovu nominováni či sami nebudou mít snahu kandidovat. Jak to tak vypadá spletli jsme se.
A při přečtení Zápisu z Moravské konference jsem se zděsil:
pp. Bortlová, Randják a Skrbek byli předmětem volby a dokonce zvoleni, aniž by byli navržení ze svých mateřských MS. Což je v naprostém rozporu s :

"Organizační zabezpečení voleb
do všech orgánů a organizačních složek Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, které se budou konat v roce 2019

Organizační složky svazu mohou navrhovat kandidáty do vyšších orgánů svazu výhradně z řad svých členů

Volba řídícího výboru Zemského spolku:
Volby se budou konat na zemských konferencích Českého a Moravskoslezského zemského spolku. Termín konání zemských konferencí je stanoven do 15. prosince 2019. Zemské konference zvolí:
1. Z navržených kandidátů Oblastních sspolků zvolí předsedu zemského spolku. Nezvolení kandidáti Oblastních spolků na předsedu spolku se stávají automaticky kandidáty do řídícího výboru zemského spolku. Dále zvolí 6 členů řídícího výboru zemského spolku. Předseda je statutárním zástupcem zemského spolku"

tedy Z NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ OBLASTNÍCH SPOLKŮ.

Pozn.: jsem zvědav co s tím nadřízená organizační jednotka udělá. Co by v normální společnosti asi udělat měla si odvoďte, prosím, sami.
Disciplinární řízení s exprezidentem
Autor: Stanislav Bojko
Vloženo: 20.12.2019 22:05:02 (78.157.167.132 78-157-167-132.silesnet.net)

Ukázka toho jak plnil své úkoly předseda Výcvikové komise.

Z á p i s
č. 04/2017 ze schůze Prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 07.11.2017 v Hotelu Jirmásek v Humpolci.
2/1 Výcviková komise. Vzhledem k tomu, že vedoucí Skrbek Marek byl nepřítomen a v období od poslední schůze neproběhlo žádné jednání, je třeba se v dalším období intenzivně zaměřit zejména na kontrolu startovacích míst, prověřit startéry, zda mají razítka, apod., připravit Propozice výkonnostních soutěží v roce 2018 a zrevidovat ZŘ ČMS

Z á p i s č. 04/2018
ze schůze Prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 11. září 2018 v hotelu U Jiřího v Humpolci.
2a) Výcviková komise. Vedoucí komise Skrbek Marek konstatoval, že v období od poslední schůze neproběhlo žádné jednání, ale zítra tj. 12. září 2018 je svolána schůze komise, která bude řešit návrh na změny v celostátních soutěžích.

Z á p i s č. 01/2019
ze schůze Prezídia ČMS CHPH konané 11. 1. 2019 v Lysé nad Labem
1) Kontrolu plnění úkolů z minulé schůze prezídia provedl Jan Filipi. Konstatoval, že úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. Neuskutečnila se schůze sportovní komise, z důvodu nízké aktivity některých členů sportovní komise bylo uloženo M. Skrbkovi navrhnout ke schválení nové členy této komise.
Disciplinární řízení s exprezidentem
Autor: Benka Jaroslav
Vloženo: 20.12.2019 22:08:00 (178.40.111.122 bband-dyn122.178-40-111.t-com.sk)

Ako to vyzera z časopisom. Zatial nám nebolo vratené preplatné na Slovensko.Ani 2 čísla časopisu.Je pomaly konec roku. Prajem pekné sviatky a šťastlivý Nový Rok 2020.
Disciplinární řízení s exprezidentem
Autor: Jaroslav Dvořák
Vloženo: 23.12.2019 12:27:17 (178.77.200.242 178.77.200.242)

Jaroslav Dvořák: Pane Adamík opět zasloužíte palec nahoru!!!!!!!!!.

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
 • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
 • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
 • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
 • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
 • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
 • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
 • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
 • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
 • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
 • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.